Apie įmonę

Viešoji įstaiga "OSFL PROJEKTAI" (OSFLP) yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas yra tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. OSFLP veiklos tikslai yra inicijuoti projektus bei programas remiančias pelno nesiekiančių organizacijų plėtrą bei veiklą Lietuvoje; rengti mokymus, seminarus, konferencijas, organizuoti forumus bei kitus viešus renginius, teikti informaciją, konsultacijas ir kitokią techninę bei materialinę pagalbą pelno nesiekiančioms organizacijoms; teikti pelno nesiekiančių organizacijų sektoriui specializuotas finansines, teisines, informacines bei verslo konsultavimo paslaugas; stebėti ir remti teisinės aplinkos pokyčius, turinčius įtaką pelno nesiekiančių organizacijų veiklai, rinkti ir teikti informaciją apie šiuos pokyčius; padėti pelno nesiekiančių organizacijų, viešajam sektoriui bei visuomenei perimti Europos ir pasaulio kultūrines, mokslines ir pilietines tradicijas; padėti pelno nesiekiančių organizacijų, viešajam sektoriui bei visuomenei integruotis į pasaulio kultūros, mokslo, švietimo ir visuomeninį gyvenimą. Įstaigos veiklos sritys – pelno nesiekiančių organizacijų sektorius, pilietinė visuomenė, socialinė sritis, vartotojų apsauga, švietimas, mokslas, kultūra, teisė, informacinės technologijos, visuomenės sveikatos ugdymas.

 
LietuviškaiEnglish

Paieška

Apklausa

Ar įveiksime krizę?