Priimti sprendimai dėl 2012 m. sausio mėn. teiktų paraiškų rėmimo

PFL Taryba, apsvarsčiusi 2012 m. sausio mėn. pateiktas 204 paraiškas, nusprendė skirti paramą šiems projektams:

 

Eil. nr.

Reg. nr.

ORGANIZACIJA

PROJEKTO PAVADINIMAS

PARAMOS SUMA  Lt

1

6

 Asociacija ,,Ąžuožerių moterų klubas"

 Mes galime

13500

2

16

Asociacija "Klaipėdos valstybinės kolegijos Alumni klubas"

 Menas paramai

3890

3

21

 Asociacija ,, Lietuvos kalinių globos draugija''

 Paleistų iš įkalinimo įstaigų asmenų Vilniaus socialinės integracijos centras (patirties sklaida)

30000

4

24

 VšĮ ,, Sėkmės mokykla''

Vaikų globos namų auklėtinių socialinių kompetencijų ugdymas ir integracija

31000

5

30

VšĮ "Lygių galimybių plėtros centras"

 Mokymasis dalyvaujant - aktyvaus pilietiškumo link

25000

6

39

Asociacija ,,Sedos bendruomenė''

Vaikų žaidimų parko įrengimas

13500

7

88

VšĮ ,,Bernardinai.lt''

Tirpdyti neapykantą

50000

8

188

Asociacija ,,Antanavo bendruomenė''

Nestacionarių paslaugų plėtra Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo ir Telšių rajono Luokės bendruomenėse

25000

9

190

 Asociacija ,,Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga ,,Apskritas stalas''

 Bitė - žmogui

14610

10

199

Asociacija ,,Ežerėlio bendruomenės centras''

Su kuo jaunimas, su tais ir ateitis

13500

       

220000

 
LietuviškaiEnglish

Paieška

Apklausa

Ar įveiksime krizę?