Paremti projektai

ĮPRASTA TVARKA PAREMTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

2009 m. PAREMTI PROJEKTAI

Nr.

PROJEKTO PAVADINIMAS

ORGANIZACIJA

SKIRTA Lt

1

Prieinama psichologinės parama socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms: vaikams, paaugliams, jaunimui, bedarbiams, mažas pajamas turintiems ir rajonuose gyvenantiems žmonėms

VšĮ „Jaunimo psichologinės paramos centras“

50000

2

Paramos šeimai tarnyba

VšĮ „Visų šventųjų šeimos paramos centras“

20000

3

Žalios lėkštės

Varnių vyskupo M.Valančiaus bendruomenė

13535

4

„Pagalbos ranka“ Klaipėdos šeimoms ir vaikams

VšĮ „Nuo pradžios“

4510

5

Mokymai policijos pareigūnams ir socialiniams darbuotojams apie kitoniškumo situacijos aštrėjimą Lietuvoje

Asociacija „Pilietinių iniciatyvų centras“

25000

6

Dekalogas – Dialogas Lietuvoje

VšĮ Teatras „Utopia“

50000

 

2010 m. PAREMTI PROJEKTAI

1

Socialinių paslaugų psichikos neįgaliesiems teikimo tęstinumo užtikrinimas Kauno klube „Likimo draugai“

Asociacija Kauno klubas „Likimo draugai“

16890

2

Paramos grupės darbo netekusiems asmenims

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų šv.Kryžiaus namai

20000

3

Bendros pastangos sunkmečiui įveikti

Ukmergės raj. Padvarių kaimo bendruomenė

7000

4

Ištiesk gerumo ranką

Socialinių mokslų kolegijos studentų klubas

6700

5

Socialinė virtuvė

VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

45000

6

Solidarumo skatinimas viešojoje erdvėje – „Užuot keikę tamsą, uždekime žvakę“

VšĮ „Bernardinai.lt“

49800

7

Socialinis dialogas

VO „Lietuvos sakaliukų sąjunga“

25000

8

Nepriklausomos minties tribūna

VšĮ „Meno dienos“

60150

9

Kova su neapykantos nusikaltimais:stebėjimas, sąmoningumo kėlimas ir teisinės praktikos tobulinimas

VšĮ „Žmogaus teisių stebėjimo istitutas“

63186

10

ST.YOU – visuomeninio verslo dirbtuvės

LPF „Mūsų fondas“

54302

11

Freshman – virtuali jaunųjų kūrėjų „darbo birža“

VšĮ „Revoliucijos idėja“

48560

12

Muziejus neregiui

Lietuvos dailininkų sąjungos Kaunos skyrius

10000

13

„Tu gali!“ laisvalaikio aktyvumo programa globos namų vaikams

VšĮ „Human Pro“

15500

14

Humanistinė meno mokykla „Baltas lapas“

VšĮ „Humanistinė meno mokykla „Baltas lapas“

30000

15

Nepatogus kinas: veiksmingas švietimas

Asociacija „Lietuvos žmogaus teisių centras“

20000

16

Pagalba daiktais tinklo stiprinimas

LPF „Pilietinės atsakomybės fondas“

30000

17

Knygų keitykla

VšĮ „Infokursas“

8875

18

Mes reikalingi vieni kitiems

VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“

10000

19

Gelbėjimosi ratas rajonų vaikams ir jaunuoliams

VO „Vaikai – visuomenės dalis“

25000

20

Savanorių biuras

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

40000

 

2011 m. PAREMTI PROJEKTAI

1

Krizių įveikimo darbo plėtra Lietuvoje

VšĮ „Jaunimo psichologinės paramos centras“

330958

2

Renkuosi mokytis! Kaimo vietovių mokyklose

VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“

407562

3

Pirmojo Lietuvoje aukojimo portalo www.aukok.lt  plėtra

VšĮ „Geros valios projektai“

183298

4

Pagalba slaugantiems ligotus artimuosius

Telšių moterų bendrija „Akvalina“

40000

5

Mažieji susitikimai

VšĮ „Pax et Bonum“

35000

6

Kitoks teatras vaikams

VšĮ „Menų spaustuvė“

40000

7

Neįgaliųjų savitarpio pagalbos plėtra ir savanorių judėjimo skatinimas

Anukščių rajono neįgaliųjų draugija

10000

8

Savanoriškos pagalbos Alytaus vėžio informacijos ir paramos centre organizavimas

VšĮ „Tėviškės namai“

30000

9

Pagalba dėl ekonominės krizės finansinius sunkumus patiriantiems

LPF „Maisto bankas“

35000

10

AntiGalerija

VšĮ „Netikėta“

25000

11

Moksleivių akademijų tinklo „Civitas“ plėtra ekonominės krizės sąlygomis

VšĮ „Pilietinės visuomenės institutas“

49000

12

Socialinis taksi Vilniuje

VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

45000

 

 

 

 

VASAROS STOVYKLŲ KONKURSAS_2011. PAREMTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Nr.

ORGANIZACIJA

PROJEKTO PAVADINIMAS

SKIRTA Lt

 

1

Specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“, asociacija

Kūrybinė – meninė stovykla „Dailieji amatai ir menas“

13450

 

2

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

Vasaros stovyklos sutrikusio intelekto asmenims

39743

 

3

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija

Spiečius

6380

 

4

Asociacija „Vileikiškių kaimo bendruomenė“

Turiningo poilsio pamokos

9360

 

5

VšĮ Jaunimo centras „Babilonas“

Kol tėvai užimti

10000

 

6

VšĮ "Gebėjimų ugdymo centras"

Jaunųjų reindžerių stovykla

7995

 

7

Asociacija „VIS contact-project“

Vaikų vasaros poilsio stovykla  „Spindulėlis“

7500

 

8

VO „Gerumo galia“

Galimybė ir tau

10524

 

9

Domeikavos vaikų ir jaunimo centras „Neris“

Vaikų vasaros poilsio stovykla „Neris 2011“

6550

 

10

VO „SOS Vepriuose“

Kaimo bendruomeniu vaiku/jaunimo -aktyvaus poilsio, sporto ir ekologijos propaguotojų aktyvo ugdymas Vepriuose ir Ukmergės rajone

6900

 

11

VO "Alantos bendruomenės centras"

Esu naudingas sau ir kitiems

5000

 

12

Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga

Traumatizmo prevencijos stovykla neįgaliesiems ir neįgaliųjų šeimose augantiems vaikams Monciškėse

7000

 

13

Saleziečių Vilniaus namai

2011-ųjų vasara su Kunigu Bosku

12270

 

14

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Bagaslaviškio vaikų dienos centras

Darbštuolių stovykla

5620

 

15

VšĮ "Šv.Antano dienos centras"

Keliautojo užrašai

12000

 

16

VšĮ „Domus solis“

Auksinis kompasas

25000

 

17

Asociacija "Antanavo bendruomenė"

Vaikai prie Nemuno ir Šešupės

10994

 

18

VšĮ futbolo klubas „Granitas“

Vasara kaime

9000

 

19

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“, asociacija

Kūryba - visiems

30000

 

20

Lietuvos sakaliukų sąjunga

Bendravimas ir savęs pažinimas pagal sakaliukus

10000

 

21

Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga

Edukacinė - kūrybinė stovykla vaikams „Atradimai“

11394

 

22

VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“

Kilnumo akademija

9000

 

23

LPF „Jaunimo sodyba“

Bičiulių avilys

11471

 

24

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus,  bendrija "Pagava"

Bėgant iš tylos pasaulio

25000

 

25

VšĮ „Paramos vaikams centras“

Big Brothers Big Sisters prasmingo laiko stovykla

5400

 

26

Balsupių kaimo bendruomenės Vaikų dienos centras

Pažinkime ir mylėkime savo kraštą

9780

 

27

Degaičių sporto klubas

Būkime sveiki

5060

 

28

LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

Mano vasara

10638

 

29

VšĮ "Rumšiškių vaikų dienos centras"

Žuvėdra

7780

 

30

Žiemgalos-Aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyrius

Išsaugokime protėvių paveldą

3750

 

31

Kulautuvos jaunimo centras

Geresnį pasaulį kurkime kartu

6950

 

32

Lietuvos skaitų „Pamario tuntas“

B Moll

9000

 

33

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Telšių skyrius

Tarptautinė jaunimo lyderių vasaros akademija ,,Pienės pūkas“

6445

 

 

VšĮ "Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras"

Tylioji pasaka

10000

 

35

Papilės miestelio bendruomenė

Saulėgrąžos žiedas

8500

 

36

LPF „Saulės smiltys“

Kultūros menų ir sveikatinimo terapija

13500

 

37

Vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“

Vasaros mozaika

6750

 

38

VšĮ „Šermukšniukas“

Hey vasarėle

23400

 

39

Sporto asociacija ,,Viksvojis"

Mes kartu

9072

 

40

Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras

Užsiauginkime gerumo medį

4109

 

41

VšĮ "Visų Šventųjų šeimos paramos centras"

Vasara smagiai

25896

 

42

Asociacija „Dzūkijos vaikai“

Dzyvų  fabrikucis

12600

 

43

LPF "Dvasinės pagalbos jaunimui centras"

Keliauk ir pažink gimtąjį kraštą

8833

 

44

VšĮ "Pal. J. Matulaičio socialinis centras"

Kurk, padėk ir dalinkis

22000

 

45

Garždų vaikų globos agentūra

Kūrybiškumo akademija

9000

 

46

Vaikystės neįgaliųjų draugija „Spindulėlis“

Noriu ir galiu

25000

 

47

VšĮ "Skudutiškio akademija"

Vaikų dienos centro „Tiltas“ stovykla „Vasaros fantazija 2011“

13000

 

48

VšĮ Klaipėdos nevalstybinė specialioji pagrindinė mokykla „Svetliačiok“

Ilsiuosi ir mokausi kaime

4400

 

49

Radviliškio rajono jaunimo klubas „Mix“

Etnokultūrinė stovykla  „O jūs, vaikai, taip darykit, kaip diedukai darė“

18000

 

50

Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“

„Cyruliukų“ vasara – 2011

13190

 

51

Kauno specialiosios olimpiados klubas

Rekreacinė  stovykla „Jūra“

7022

 

52

VšĮ "Šv. Alvito Kazimiero namai"

Kai maža tampa dideliu

13000

 

53

VšĮ Gausių šeimų centras ,,Skruzdynėlis“

Inovacijų dienos

18000

 

54

VšĮ Plungės sporto klubas „Makabi“

Plungė - 2011 vasara

9000

 

55

Asociacija „Lapkričio 2-osios draugija”

Eskpedicinė stovykla „Kernavės atminimo knyga“

4500

 

IŠ VISO

645726

 

2011 M. PAREMTI PAGALBOS FONDO LIETUVOJE IR KULTŪROS MINISTERIJOS KONKURSO REGIONŲ KULTŪROS PROJEKTAI

           

Nr.

ORGANIZACIJA

PROJEKTO PAVADINIMAS

SKIRTA Lt

Projekto vykdymo vietos/ pobūdis

iš PFL

iš KM

1

VšĮ "KiNo kontora"

Kino garažo kūrybinės laboratorijos

15000

15000

Utena, Molėtai, Tauragė, Plungė, Kaišiadorys ir kt. Jaunimo kūrybos sklaidos ir kūrybinių laboratorijų (virtuali) erdvė www.kinogarazas.lt

2

VšĮ "Kino pavasaris"

Pasaulio ir Europos kino sklaida

12000

12000

Nemokami nekomercinio, autorinio  kino seansai ir diskusijos, paskaitos 13 Lietuvos miestų

3

Lietuvos dailės muziejus

Kūrybinės edukacinės stovyklos "Muziejų k

riame mes"

12000

12000

Šilutės, Visagino, Merkinės, Biržų apylinkės. Kūrybinės -edukacinės stovyklos kaip tenkinti skirtingų socialinių grupių poreikius

4

Asociacija "Trakų krašto moterų veiklos centras"

Bendraukime – kurkime – atraskime save

12000

12000

Trakų, Elektrėnų apylinkės. Kūrybinės dirbtuvės (oda, fotografija, floristika kt.) socialinės rizikos grupėms, per 250 dalyvių.

5

Kino centras "Garsas"

Atrask savo kiną

15000

15000

Interaktyvi kino edukacijos programa Panevėžio apskrities jaunimui

6

Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka

Kultūrinė – edukacinė programa „Tradicijos laiko sankirtoje“

12000

12000

Rokiškis, Anykščiai, Biržai, Kupiškis, Zarasai. Vaikų ir jaunimo edukacinių užsiėmimų ciklas, konkursai (literatūra, fotografija, lėlių teatras

t.)

7

Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija

Vario audra

15000

15000

Aukštaitija - Anykčių, Kėdainių, Panevėžio, Ukmergės raj. Koncertinės akcijos 25 miesteliuose, įtraukiant vietos bendruomenes

8

Pakruojo raj. J. Paukštelio viešoji

iblioteka

Vaikų ir paauglių laisvalaikio praleidimo centrų kūrimas Pakruojo rajono kaimo bibliotekose

12000

12000

12 bibliotekos filialų Pakruojo raj. kaimuose. Įranga ir priemonės edukacinėms programoms (žaislotekos, spec baldai ir įranga, knygos, pradinė

veikla).

9

Asociacija "Pasaulio anykštėnų bendrija"

Profesionalus menas – jaunų šeimų dvasingumo ugdymui

12000

12000

Socialinių - kultūrinių renginių ciklai jaunoms, socialiai remtinoms, sergančius vaikus auginančioms, socialinės rizikos, globojančioms emigrantų vaikus šeimoms. Anykščių raj.

10

Šiaulių „Aušros“ muziejus

Ekspozicijos, pritaikytos neregiams ir silpnaregiams kūrimas Ch. Frenkelio viloje

15000

15000

Šiauliai. Daugiafunkcinio kultūros centro ekspozicijų pritaikymas/ sukūrimas silpnaregiams

ir neregiams

11

VšĮ "Violončelės mokykla"

Aukštosios kultūros sklaida Lietuvos kaime

12000

12000

Širvintų, Vilniaus raj. dienos centrai. Muzikinio ugdymo centrų, dirbančių pagal Suzuki metodiką, stiprinimas ir darbas su socialiai pažeidžiamais vaikais

1

Panevėžio apskr. G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Vaikų skaitymo ir kūrybiškumo ugdymo stovykla „Vasara su Bite“

13000

13000

Panevėžio raj. Socialinė 1 - 6 klasės moksleivių užimtumo programa vasaros laikotarpiu, įtraukianti studentus ir profesi

nalius menininkus

13

Kupiškio viešoji biblioteka

Lėlių teatras - jaukus vaikystės pasaulis

9000

9000

Kupiškio raj. Priemonių įsigijimas (lėlių teatro kūrimo rinkinys, muzikiniai įrašai, literatūra) ilgalaikei edukacinei programai, įtraukiančiai socialinės rizikos ir specialiųjų poreikių vaikus

14

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Edukacinių koncertų ciklas Lietuvos regionams: Muzikos enciklopedija gyvai

15000

15000

20 teminių muzikos edukacinių renginių (muzikos ryšiai su daile, architektūra, literatūra) bibliotekose, mokyklose, muziejuose, dvaruose, pilyse bei kultūros centruose visoje Lietuvoje, dalyvaujant iškiliausiems Lietuvos atlikėjams

15

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka

Kultūros atvertis – galimybė gyventi kitaip

15000

15000

Utenos raj. Pagrindinės kaimų mokyklos, vaikų globos namai. Kokybiška kultūrinių poreikių ugdymo programa - filmų, spektaklių peržiūros, diskusijos su žinomais rašytojais, teatro ir kino režisieriais, istorikais, sportininkais, psichologų dalyvavimas

16

Akmenės kr

što muziejus

Drugelių namai

23000

23000

Akmenės raj. Naujos, vienintelės Lietuvoje "gyvų drugelių" ekspozicijos įrengimas (plastikinis paviljonas, drėgmės palaikymo sistema) ir naudojimas nuolatinėms edukacinėms programoms viename iš depresyviausių LT rajonų

17

Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius

Edukacinės profesionalios fotografijos ir paveldo pažinimo kūrybinės dirbtuvės „Vilkija 2011“

15000

15000

Vilkija. Profesionalių fotografų dirbtuvės 12 - 18 m. paaugliams, integruojančios bendruomenę, krašto pažinimą ir profesionalios fotografijos pagrindus

18

Marijampolės kraštotyros muziejus

Amatų pažinimo skatinimas įvairiose Marijampolės savivaldybės bendruomenėse

10000

10000

Marijampolės apskr. Įranga, priemonės (keramikos degimo krosnis, ventiliacinė sistema, kt) naujoms ilgalaikėms edukacinėms programoms ir jų pradžia

19

Kėdainių krašto muziejus

Č. Milošas ir jo metai: daugiakultūrės Kėdainių krašto tapatybės paieškos

12000

12000

Kėdainių raj. Interpretuojant Č.Milošą bei įtraukiant bendruomenę, rengiamos kūrybinės akcijos (fotografijos, instaliacijų, atvirlaiškių kūrimo, filmų peržiūrų kt) visus metus

20

Lietuvos jūrų muziejus

Mano jūra - tolima ir artima

10000

10000

Šilalės, Šilutės, Kretingos raj. gimnazijose ir pagrindinėse mokyklose, soc. globos namuose edukacinės programos jūros/gamtos/ gyvūnijos/ laivybos tema bei priemonių įsigijimas (modeliai, maketai, mobili įranga keliaujančioms programoms)

21

Vilniaus apskr. A. Mickevičiaus viešoji biblioteka

Literatūrinės-muzikinės kūrinių improviz

cijos vaikams ir suaugusiems

10000

10000

Vilniaus, Alytaus apskritys. 3 integracinės programos  (1 suaugusiems ir 2 vaikams), dalyvaujant multiinstrumentalistui ir lėlių teatro specialistui vietoje kuriami improvizaciniai spektakliai

22

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Interaktyvios iniciatyvos regionuose

10000

10000

Veliuonos, Panevėžio, Radviliškio, Kauno, Ukmergės, Kupiškio bažnyčiose pristatoma profesionalių muzikos, dailės, teatro menininkų kartu su neįgaliaisiais kuriama misterija; ten pat rengiami seminarai vietos specialistams apie menų terapijos taikymą dirbant su neįgaliaisiais.

23

Plungės  kultūros centras

Edukacinis teatrinio veiksmo projektas "Teatro formos"

12000

12000

Plungė, Zarasai. Plungės ir Zarasų jaunimo mėgėjų teatrai bendradarbiaus kūrybinėse laboratorijose su socialinės rizikos vaikais bei kurs bendras socialines - teatrines akcijas savo miesteliuose, kurios įtraukia ir vietos bendruomenę

24

VšĮ "Cantus firmus"

Kultūros tiltai

10000

10000

Pasvalio raj. 3 dalių kultūrinė edukacinė programa (meistriškumo kursai, darbas su soc. rizikos jaunimu, kultūros renginiai bendruomenei), kurioje aktyviai bendradarbiauja iš Pasvalio kilę muzikai, rašytojai, aktoriai, žurnalistai

25

Šilutės raj. F. Bajoraičio viešoji biblioteka

Sociokultūros paviljone: žodis, žinios, kūryba

7500

7500

Šilutės, Klaipėdos, Kelmės, Telšių, Trakų, Kretingos, Jurbarko ir kt raj. Projektą sudaro 4 teminiai blokai renginių - kompiuterių mokymai bedarbiams, keliaujanti ekspozicija, veiklos su vaikais bei jaunimu, meno

erapijos pagrindai

26

Marijampolės P. Kriaučiūno viešoji biblioteka

Drauge mes galime

10000

10000

Marijampolė. Kuriama patogi neįgaliųjų aptarnavimui bibliotekos aplinka (specialūs baldai, įranga ir priemonės) bei pradedama aktyvi veikla integruojant neį

aliuosius

27

Gelgaudiškio kultūros centras

Gelgaudiškio dvaras – kultūros ir amatų centras

10000

10000

Šakių r. Tvarkoma dvaro teritorija įtraukiant bendruomenę, kuriamas amatų centras, organizuojami edukaciniai bei kūrybiniai renginiai

28

Išsiskyrusiųjų sielovados centras „Bendrakeleiviai“, asociacija

Iššūkis šeimai - kurti ir statyti

10000

10000

Kupiškis, Žemaičių Naumiestis, Skuodas, Raseinių raj. Interaktyvios kūrybinės šeimų dirbtuvės, kūrybinės akcijos, buriančios savipagalbos grupes pasitelkiant menus (viz. menai, skaitymai, aitvarų gamyba, fotografija, literatūra kt.)

29

Lietuvos etnokosmologijos muziejus

Lietuvos dangaus paslaptys

10000

10000

Molėtų, Utenos, Ukmergės, Anykščių, Zarasų, Ignalinos, Švenčionių raj. Naujų edukacinių programų kūrimas, pristatymai bei priemonių mobiliam programų pristatymui įsigijimas.

30

Miežiškių seniūnijos kultūros centras

Iš praeities į ateitį: miežiškėnų tradicinės kultūros puoselėjimas

10000

10000

Panevėžio raj. 7 kaimuose išplėtoti kultūrinę bendruomenių veiklą, steigiant seklyčiais/ amatų mokyklėles ir rengiant jose skirtingų sričių (giedojimo, sodų rišimo, muzikos instirumentų gaminimo ir restauravimo, liaudies medicinos ir kt.) užsiėmimus.

31

Rokiškio krašto muziejus

Kviečiame į dailininko dirbtuvę Rokiškio dvare

10000

10000

Rokiškio, Zarasų raj. Įtraukti bendruomenę ir jaunąją kartą į kūrybinę veiklą, šiuolaikinio meno akcijas ir aptarimus , surengti aukcioną ir paremti dailei gabius socialiai remtinus vaikus

32

Specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“, asociacija

Jaunųjų neįgaliųjų meno mėgėjų „Čiurlioniada“

7500

7500

Alytus, Varėna, Druskininkai. Ciklas renginių dalyvaujant neįgaliesiems M.K.Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos temomis (tapybos, literatūros profiliuoti konkursai, muzikavimas, pažintinės išvykos, per 300 dalyvių)

33

Varėnos kultūros centras

Etnokultūros, kūrybiškumo ir socialinio aktyvumo ugdymo ir skatinimo programa „Kad žinotau, kad mokėtau“

10000

10000

Varėnos raj. Tradicinių ir šiuolaikinių šokių, aktoriaus meistriškumo mokymų ciklai, skirti įvairių socialinių grupių jaunimui, bendro kūrybinio rezultato pristatymas

34

Zarasų  kultūros centras

Kūryba - mano viltis: žmonių su negalia integravimas į sveiką visuomenę kultūrinėmis priemonėmis

10000

10000

 Zarasai, Daugpilis (Latvija), Turas (Prancūzija). Žmonių su negalia ir profesionalių teatro, šokio menininkų, rūbų dizainerių bei technologų bendradarbiavimas rengiant nuolatinius edukacinius užsiėmimus ir kuriant bendrą pasirodymą.

35

Menininkų grupė „Žuvies akis“, asociacija

Šiuolaikinio šokio sklaida Klaipėdos regiono mokyklose ir vaikų globos namuose

7500

7500

Klaipėdos, Kretingos, Šilutės, Skuodo raj. mokyklose ir vaikų globos namuose rengiamos šiuolaikinio šokio pamokos pasiremiant R.Štainerio pedagogika, pristatomas spektaklis, organizuojamas metodinis seminaras moktojams

36

Raseinių krašto istorijos muziejus

Tradicinė kultūra. Lipdymas iš molio

10000

10000

Raseinių raj. Įkurtame naujame muziejaus amatų centre plečiama edukacinių programų pasiūla, įsigyjamos priemonės ir pradedama nauja programa panaudojant muziejaus molio lipdinių kolekciją

37

Radviliškio kultūros centras

Amatų dirbtuvės „Etnokultūrinis dialogas“

10000

10000

Šiaurės Lietuva. Derinami verslumo ir amatų (drožybos, kalvystės, siuvinėjimo, pynimo, audimo ir kt.) mokymai,  organizuojami Šeškaturgio (šiltų rūbų), Skaistaturgio (taikomasis menas), Saldaturgio (saldumynų) turgūs

38

Skuodo muziejus

Etnografinė edukacija senojoje Skuodo dvarvietėje

12000

12000

Skuodo raj. Naujos edukacinės klasės įrengimas, pradedamos programos su moksleiviais, neįgaliaisiais.

39

Klaipėdos džiazo festivalis, asociacija

Solidarumo ir žydų kultūrinio pažinimo konferencija - festivalis

10000

10000

Joniškio raj. Žagarės žydų bendruomenės paveldo aktualizavimas, apimantis diskusijas, koncertus,  buv. sinagogų pastatų ženklinimą, dokumentinio filmo kūrimą, kviečiant vietos romų bendruomenę

40

VšĮ "Aidija"

Europos senosios muzikos edukacijos ir sklaidos stovykla - seminaras Kražiuose ir Šiauliuose “Profesionalios sakralinės muzikos lotyniškosios liturginės tradicijos atkūrimas ir plėtojimas Lietuvoje“

10000

10000

Šiauliai, Kražiai. Europos lotyniško liturginio giedojimo (grigališkojo choralo ir polifoninės liturginės muzikos) atgaivinimo stovykla ir koncertai, edukacinio ikonografinio leidinio išleidimas, padedantis suprasti liturginių apeigų dalis ir jų kalbą

41

Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras

Tradicinės keramikos edukaciniai užsiėmimai. Tarptautinė keramikų kūrybinė stovykla-seminaras „Kuršėnai – puodžių sostinė“

7500

7500

Šiaulių raj. Du kartus per mėnesį rengiami edukaciniai užsiėmimai moksleiviams ir jaunimui, jų darbų paroda, tarptautinė keramikų kūrybinė stovykla, kurios metu sukurti darbai dovanojami bendruomenei, Puodžių karaliaus karūnavimas

42

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras

Dizaino manufaktūra

7500

7500

Klaipėdos apskritis. Įkuriama atvira edukacinė struktūra, vienijanti profesionalius dizainerius ir amatininkus, siekiant įvairiems amatams pritaikyti šiuolaikinio dizaino sprendimus; sritys - netradicinių baldų projektavimas, kompiuterinė grafika, 3D vizualizacijų pagrindai, stiklas, keramika, gintaro gaminių modeliavimas panaudojant šiuolaikines technologijas.

43

Širvintų  kultūros centras

Nuo scenos iki ekrano

7500

7500

 Širvintų raj. Kultūrinių ir socialinių įgūdžių ugdymo programa, apimanti lyderystės mokymus, kūrybinę stovyklą, kino filmukų kūrimą ir festivalio surengimą jaunimo pastangomis.

44

VšĮ Teatras „Cezario grupė“

Teatro „Cezario grupė“ spektaklių sklaida regionuose ir ryšių su vietos bendruomenėmis stiprinimas

10000

10000

16 Lietuvos miestų, Vilniaus raj.  "Vaizduotės teatras" pagal šiuolaikinę dramaturgiją. Vienos iš pripažintų nevalstybinių grupių spektaklių rodymas, pokalbiai su žiūrovais, prieinamumas pažeidžiamoms socialinėms grupėms

     

495000

495000

 
                     

 

 

 

 

VASAROS STOVYKLŲ KONKURSAS_2010. PAREMTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Nr.

PROJEKTO PAVADINIMAS

ORGANIZACIJA

SKIRTA Lt

1

Vaikystės slėnis

Plungės r. Stalgėnų sen. šeimų bendruomenė ,,Gija“

3049

2

Neįgalių vaikų ir neįgaliujų šeimose augančių vaikų vasaros stovykla

Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga

6880

3

Vasara drauge

VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centras

3110

4

Sveikas – sumanus – savarankiškas

Lietuvos kurčiųjų draugijos Šiaulių teritorinė valdyba

8351

5

Anglų kalbos mokymo ir meninės raiškos ugdymo stovykla

Asociacija "Lietuvos krikščioniškas fondas"

7000

6

„Cyruliukų“ vasara – 2010

VšĮ Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“

15928

7

Kūrybinė – meninė stovykla „Dailieji amatai ir menas“

Asociacija specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“

11524

8

Čia skambėjo Lietuva

Asociacija Lietuvos skautija Telšių tuntas

8190

9

Pažinimo džiaugsmas kiekvienam

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos moksleivių paramos fondas

26640

10

Pažinkime, mokykimės, žaiskime

Lietuvos Samariečių bendrijos Kelmės skyrius

6000

11

Būkime savarankiški

VO sporto klubas“GRANITAS“

11414

12

Mokausi ilsėdamasis

VšĮ „Paramos vaikams centras“

12482

13

Pirmyn į smagią vasarą!

VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras

45000

14

Būkime sveiki

Asociacija "Degaičių sporto klubas"

6500

15

Gyvenk sveikai ir prasmingai

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Bagaslaviškio vaikų dienos centras

8290

16

Vasaros stovyklos vaikams ir jaunimui su intelekto ir raidos sutrikimais 

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

51000

17

Įspūdingos vasaros akimirkos

VšĮ "Padovanokim šypseną"

21000

18

Vasara bus

VšĮ Rumšiškių vaikų dienos centras

11170

19

Mokinių "Verslumo" stovykla

LPF "Rūpintojėlis"

19250

20

Vasaros pamokos: tarpkultūrinis bendravimas ir atviros visuomenės vertybės

Asociacija „Rusų kultūros centras“

20000

21

Kauno specialiosios olimpiados klubo vasaros reabilitacinė – rekreacinė  stovykla „Jūra“

Kauno specialiosios olimpiados klubas

11760

22

Viltis

Pociūnėlių miestelio bendruomenė

20000

23

Tikras draugas - tikras lobis

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

10000

24

Socialinės atskirties mažinimas per vaikų užimtumą bei  edukacines programas

VšĮ Širvintų vaikų dienos centras

12500

25

 Po vasaros dangum

VO vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“

12500

26

Edukacinė vasaros stovykla “Komunikacinių gebėjimų ugdymas“ 

VšĮ Neformaliojo švietimo debatų centras

25000

27

Vaikų vasaros poilsio stovykla

VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“

40000

28

2010-ųjų vasara su Kunigu Bosku

Saleziečių Vilniaus Namai (religinė bendruomenė)

8016

29

Mano kaimo atostogos

Všį Klaipėdos nevalstybinė specialioji pagrindinė mokykla „Svetliačiok“

4000

30

Galimybė ir tau

VO „Gerumo galia“

9375

31

Turistinė stovykla „Gėlėta vasara 2010“

VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“

15000

32

Saulėgražos žiedas

Papilės miestelio bendruomenė

5800

33

Vasaros  stacionari stovykla „ Heyy vasarėle“

Viešoji įstaiga „Šermukšniukas“

22000

34

Šumsko Boružėlės

Šumsko Šv. arkangelo Mykolo parapija

10000

35

Socialinės atskirties mažinimas Radviliškio rajone

Šeimos labdaros ir paramos fondas

10000

36

Sukurk savo svajonių vasarą

Asociacija Klaipėdos regiono moterų informacijos centras

30000

37

Idėjų vasara

VšĮ „Neformalios idėjos“

8000

38

Vasaros dienos stovykla 6 - 12 m vaikams

VšĮ Žiniukas"

10000

39

Vaikų ir jaunimo vasaros stovykla „Išminties takais“

Šiaulių rajono Kairių seniūnijos Šilėnų kaimo bendruomenė „Šilas“

7000

40

Neįgalių vaikų ir jų aplinkos vaikų bendra vasaros psichosocialinė reabilitacija

LPF „Algojimas“

30000

41

Vaikų dienos centro „Tiltas“ stovykla „Vasaros fantazija 2010“

VšĮ Skudutiškio akademija

10890

42

Vaikai ir jūra

LPF "Lietuvos vaikų fondas"

30000

43

Susiburkime ir kurkime

„Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras “Akmenėliai“

25000

44

Mūsų svajonių mozaika

Užusalių bendruomenės centras

7300

45

Negalia – ne kliūtis būti su mumis

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

13080

 

IŠ VISO:

 

689999

               

 

 
LietuviškaiEnglish

Paieška

Apklausa

Ar įveiksime krizę?