Naujienos
Paaiškėjo Pagalbos fondo Lietuvoje ir LR kultūros ministerijos skelbto Regionų kultūros projektų konkurso rezultatai PDF Spausdinti
2011 - 03 - 28. 07:45

PFL Tarybai patvirtinus ekspertų rekomendacijas ir LR Kultūros ministrui pasirašius įsakymą, paaškėjo 2011 m. sausio mėn. skelbto konkurso „Regionų kultūros projektai, mažinantys kultūrinę ir socialinę atskirtį“ rezultatai.  Iš viso buvo gautos 353 paraiškos, remiami 44 projektai. Jų sąrašą galima rasti skyriuje „Paremti projektai“ ir LR kultūros ministerijos interneto svetainėje.

 
KULTŪROS MINISTERIJA IR ATVIROS VISUOMENĖS INSTITUTO PAGALBOS FONDAS LIETUVOJE SKELBIA PARAIŠKŲ PRIĖMIMĄ BENDRAM KONKURSUI „REGIONŲ KULTŪROS PROJEKTAI, MAŽINANTYS KULTŪRINĘ IR SOCIALINĘ ATSKIRTĮ“ PDF Spausdinti
2010 - 12 - 29. 14:29

                     

                      Konkurso tikslas – skatinti kultūros sklaidą Lietuvos regionuose, kuria siekiama mažinti kultūrinę bei socialinę atskirtį, stiprinti įvairius bendruomenių kultūrinius ir socialinius poreikius tenkinančius centrus, prisidėti prie regionų sociokultūrinės aplinkos gerinimo.

                Konkursui gali būti teikiami projektai:

                      1. kultūrinės edukacijos veikla (muziejų, kultūros centrų, bibliotekų vykdomos tęstinės šviečiamosios programos; tradicinių amatų mokymo programos, orientuojančios į naujų darbo vietų sukūrimą; į kūrybinę veiklą įtraukiamos socialinės atskirties grupės, vaikai ir jaunimas; kultūrinės industrijos projektai; kūrybinės laboratorijos, stovyklos);

                     2. kultūrinės programos, padedančios atskleisti regiono savitumą ir įtraukiančios į veiklą bendruomenes (konkursai, akcijos, apžiūros, renginių ciklai, paveldo aktualizavimo darbai, įtraukiant į veiklą visų socialinių kategorijų gyventojus);

                     3. jaunimo kūrybinės iniciatyvos, nukreiptos į kultūrinės ir socialinės aplinkos sanglaudą, rizikos grupių įtraukimą į kultūrinę veiklą;

                     4. novatoriškos iniciatyvos, skatinančios profesionalaus meno sklaidą, kultūros prieinamumą (teatro, kino, muzikos, dailės, literatūros  ir kt. projektai) regionuose.

 

Prioritetas teikiamas projektams:

1. kuriuose bendradarbiauja biudžetinės ir nevyriausybinės organizacijos, dalyvauja kitų sričių – švietimo, socialinis, žemės ūkio – sektoriai;

2. novatoriškoms veiklos formoms, kuriomis siekiama kultūros ir socialinės sanglaudos regionuose, didinamas kultūros prieinamumas, įtraukiamos socialiai pažeidžiamos grupės;

3. skatinantiems savanorystę, turintiems kitų rėmėjų paslaugomis ar lėšomis.       

 

Konkursui paraiškas gali teikti ne pelno siekiantys viešieji juridiniai asmenys, veikiantys kultūros srityje ir turintys paramos gavėjo statusą. Jei paraišką teikia didžiuosiuose Lietuvos miestuose esančios kultūros įstaigos ir organizacijos, jų veikla privalo būti vykdoma Lietuvos regionuose.

Mažiausia iš abiejų šaltinių – Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) ir Atviros visuomenės instituto Pagalbos fondo Lietuvoje (toliau – PFL) – prašoma bendra suma turi sudaryti 15000 Lt, didžiausia – 60000 Lt.

                      Pildyti reikia vieną bendrą paraiškos formą, kurios biudžeto dalyje prašoma atskirai nurodyti lėšų poreikį iš ministerijos ir iš PFL.

Su kiekvienu projekto vykdytoju ministerija ir PFL pasirašys atskirą sutartį. Ministerija ir PFL projektus finansuos, pasirašys sutartis ir už skirtas lėšas atsiskaityti reikalaus remiantis atskiromis finansavimo taisyklėmis:

                      Ministerijos dokumentus rasite čia: (www.lrkm.lt)

                      PFL dokumentus galima rasti www.osfl.lt  skyriuose „Paramos taisyklės“, „Dokumentų formos“ (paraiškos, sutarties ir ataskaitų formos).

                      Paraiškos priimamos  iki  2011 m. sausio   31  d. imtinai.  

                      Paraiškas (2 originalus ir 4 kopijas) siųsti ministerijai adresu:

Regionų kultūros projektai, Kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius;

Taip pat privaloma išsiųsti paraišką elektroniniu paštu adresu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai  

                      Paraiškos siunčiamos tik paštu ir pateikimo data laikoma pašto spaude pažymėta siuntimo data.

                      Paraiškas registruoja Regionų kultūros skyrius. Papildoma informacija teikiama:

                      tel. (8 5) 219 3445 (R. Sinkevičiūtė, r.sinkeviciute@lrkm.lt);

                      tel. (8 5) 219 3444 (I. Seliukaitė, i.seliukaite@lrkm.lt);

                      tel. (8 5) 2661207; 8 616 78 998 (E. Bajorinienė, elona@osf.lt ).

                     

 

                     

 

                     

 

 
Konkuras G.Soroso įsteigtai prof. Irenos Veisaitės 2010 metų stipendijai gauti. PDF Spausdinti
2010 - 11 - 24. 14:35

Viešoji įstaiga „OSFL Projektai“ skelbia konkursą G.Soroso įsteigtai prof. Irenos Veisaitės 2010 metų stipendijai kultūrų sąveikos, etninių mažumų ir tolerancijos temomis gauti.

 
Stipendija skiriama:
- kviestiniam užsienio mokslininkui, parengusiam paskaitų-seminarų ciklą magistrantūros ar doktorantūros studijų programoms (vizito trukmė - nuo 2 savaičių iki vieno semestro), paraišką teikia Lietuvos aukštosios mokyklos ir mokslo institucijos.
- Lietuvos mokslininkui ar mokslininkų grupėms, kultūros  darbuotojams, atliekantiems tiriamuosius darbus, rengiantiems publikacijas ar mokymo programą/kursą.


Konkurse kviečiamos dalyvauti visos Lietuvos aukštosios mokyklos, mokslo ir kultūros institucijos, pavieniai mokslininkai, doktorantai, kultūros ir švietimo darbuotojai, vykdantys minėtos tematikos edukacinę ir tiriamąją veiklą.


Numatyta skirti 1-2 stipendijas (bendra numatoma paskirstyti suma 7000 JAV dol.). Stipendiją sudaro: vizituojančio mokslininko atveju - kelionės išlaidos bei honoraras, Lietuvos pareiškėjo atveju – pateikto projekto finansavimas.  


Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 -         pretendento kvalifikacija, CV, darbų/publikacijų sąrašas;

-         vizito programa, ryšys su kviečiančios institucijos moksline,  tiriamąja ar edukacine veikla;

-         kviečiančios institucijos pasirengimas vizitui, atvirumas kitoms institucijoms;

-         laukiami rezultatai – publikacija (-os), kurso vertinimas kreditais, spausdintas paskaitų tekstas, mokymo priemonė;

-         projekto kokybė, aktualumas;

-       projekto darbų planas, numatomas visuomeninis poveikis;

-         kiti projekto rėmėjai.

 
Paraiškas prašome pateikti VšĮ OSFL PROJEKTAI (Didžioji g. 5, LT-01128 Vilnius) iki 2010 m. gruodžio 20 d. Teikiant projektus prašome naudoti paraiškos formą, skelbiamą 
www.osfl.lt .

Informacija teikiama telefonu: (85) 268 55 11, el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 
Informacija apie paremtus projektus PDF Spausdinti
2010 - 11 - 03. 13:37

PFL Taryba apsvarstė liepos ir rugpjūčio mėnesiais  įprasta tvarka gautus 10 projektų ir nutarė paremti vieną - VšĮ “Infokursas” projektą “Knygų keitykla” Klaipėdoje. Projekto santrauka skelbiama angliškajame mūsų tinklapio puslapyje.  Kitas Tarybos posedis numatomas lapkričio mėn. pirmojoje pusėje.

 
Informacija apie paremtus projektus PDF Spausdinti
2010 - 09 - 06. 05:31

Šių metų gegužės – liepos mėnesiais buvo gautos 65 paraiškos, kurias apsvarsčiusi Paramos fondo Lietuvoje Taryba nutarė paremti 7 projektus. Sąrašas skelbiamas „Paremtų projektų“ skiltyje, projektų santraukas galima rasti angliškajame svetainės puslapyje.


                      Kitas Tarybos posėdis numatomas rugsėjo mėnesio antrojoje pusėje.  Bus svarstomos rugpjūčio mėnesį  gautos paraiškos.

 
Paremti 45 vaikų vasaros stovyklų projektai PDF Spausdinti
2010 - 06 - 30. 08:18

          PFL Taryba birželio mėn. apsvarstė 127 paraiškas vaikų vasaros stovykloms rengti. Prioritetas teiktas paraiškoms, kuriose aiškus socialiai remtinų vaikų atrankos mechanizmas, kokybiška edukacinė programa. Nuspręsta paremti 45 projektus, kurie sudaro galimybę turiningai stovyklauti apie 1880 socialiai remtinų vaikų iš visos Lietuvos. Iš viso vasaros vaikų stovykloms skirta 690 000 Lt. Paremtų iniciatyvų sąrašas skelbiamas skyriuje „Paremti projektai“, daugiau informacijos apie kiekvieną projektą pateikiama angliškajame tinklapio puslapyje.

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 3 iš 5
LietuviškaiEnglish

Paieška

Apklausa

Ar įveiksime krizę?