Naujienos

Kviečiame teikti pasiūlymą finansinės priežiūros paslaugai

Generated with Avocode.Path 121Atgal į naujienų sąrašą
VšĮ „OSFL projektai“, EEE finansinio mechanizmo 2014– 2021 Aktyvių piliečių fondo (toliau – APF) operatoriaus konsorciumo narys, kviečia teikti pasiūlymą APF finansuojamų projektų finansinės priežiūros (projektų patikrų vietoje ir tarpinių bei galutinių finansinių ataskaitų tikrinimui) paslaugai.
Įvertinus toliau pateikiamą preliminarią paslaugų apimtį, galima teikti pasiūlymus: 1) visai aprašyme numatytai paslaugų apimčiai; 2) daliai paslaugų apimties.

Pasiūlyme prašome nurodyti vienos tarpinės/galutinės ataskaitos ir vienos projekto patikros vietoje atlikimo įkainius.

Paslaugos objektas

Bendra projektų, kurių finansinei priežiūrai perkama paslauga, vertė – 1.310.576 €. Projektų finansinės priežiūros paslaugą sudaro projekto patikros vietoje ir tarpinių bei galutinių projektų finansinių ataskaitų patikra.

Projektus įgyvendina Lietuvoje registruotos ir veikiančios nevyriausybinės organizacijos, veikiančios aktyvaus pilietiškumo, advokacijos, žmogaus teisių, pažeidžiamų grupių įgalinimo ir gebėjimų stiprinimo srityse. Kai kurie projektai įgyvendinami su Lietuvos ir (arba) užsienio partneriais.

Bendras projektų kiekis

3 vidutinės apimties projektai ir 8 didelės apimties projektai.

Vidutinės apimties projektai:

 • skiriamo finansavimo suma – nuo 72.000€ iki 76.000€,
 • trukmė – nuo 12 mėn. iki 18 mėn.,
 • paprastai teikiama 1 tarpinė ataskaita ir 1 galutinė ataskaita (vieno iš trijų projektų vykdytojas teiks 2 tarpines ir 1 galutinę ataskaitas).

Didelės apimties projektai:

 • skiriamo finansavimo suma – nuo 120.000€ iki 150.000€,
 • trukmė – nuo 24 mėn. iki 36 mėn.,
 • teikiamos 2 tarpinės ir 1 galutinė ataskaitos.

Finansinių ataskaitų kiekis

Iš viso bus tikrinama 30 ataskaitų – 11 galutinių ataskaitų ir 19 tarpinių ataskaitų, kurių kiekvieną patikrinti reikia maždaug per 25 dienas nuo ataskaitos pateikimo patikrai dienos (laikotarpis, kurio metu projekto vykdytojas pildo ar tikslina duomenis, neįtraukiamas).

Su finansinės ataskaitos forma bei ataskaitų teikimo ir tikrinimo tvarka galima susipažinti https://apf.lt/ataskaitu-formos-ir-instrukcijos-2/

Patikrų vietoje kiekis

2021-2023 metais vyks 9 projektų patikros vietoje (1 vidutinės apimties projekto ir 8 didelės apimties projektų). Patikrų vieta – Vilnius.

Paslaugos aprašymas:

Finansinės ataskaitos tikrinimo atveju:

 • sutikrinti tarpinių/galutinių finansinių ataskaitų išlaidų suvestinių įrašus su pridėtomis išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijomis,
 • patikrinti, ar pridėtos visos projekto išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijos (įsakymai, sutartys, sąskaitos faktūros, mokėjimo pavedimai ir pan.),
 • sutikrinti projekto vykdytojo deklaruojamas patirtas išlaidas su patvirtintu projekto biudžetu/biudžeto pakeitimais,
 • trūkstant informacijos ar dokumentų, pagal nustatytą tvarką kreiptis į projektų vykdytojus su prašymu papildyti ar patikslinti trūkstamą informaciją,
 • fiksuoti neatitikimus ir pastabas Projekto ataskaitos patikros lape, pastebėjus pažeidimus, informuoti APF operatorių (APF programos vadovą),
 • pateikti savo išvadą, nustatant tinkamų finansuoti išlaidų sumą,
 • atlikti kitus patikros eigoje atsiradusius būtinus veiksmus.

Tarpinių ir galutinių ataskaitų pridedami dokumentai nesikartos, tačiau tikrinant projekto galutinę finansinę ataskaitą reikės apžvelgti bendrą projekto išlaidų situaciją ir nustatyti bendrą tinkamų finansuoti išlaidų sumą, netinkamas finansuoti išlaidas ir jų sumą, siūlomas finansines korekcijas.

Patikros vietoje atveju:

 • patikrinti projekto finansinių ataskaitų patvirtinančių dokumentų originalus (pasirinktinai),
 • patikrinti finansinių ataskaitų išlaidų suvestinių įrašų atitikimą su duomenimis projekto vykdytojo (arba partnerio) buhalterinės apskaitos programoje,
 • patikrinti projekto vykdymo ir administravimo, pirkimų vykdymo, projekto lėšų apskaitos tinkamą vykdymą užpildant Projekto patikros vietoje lapą ir pateikiant savo išvadas.

Paslaugos apimtis gali nežymiai keistis. Bet koks nukrypimas būtų derinamas atskirai.

Preliminarus tarpinių ir galutinių finansinių ataskaitų tikrinimo grafikas:

2021 m. birželio mėn. – 1 ataskaitos

2021 m. liepos mėn.  – 2 ataskaitos

2021 m. rugpjūčio mėn. – 4 ataskaitos

2021 m. rugsėjo mėn. – 1 ataskaita

2021 m. spalio mėn. – 1 ataskaita

2021 m. gruodžio mėn. – 2 ataskaitos

2022 m. kovo mėn. – 1 ataskaita

2022 m. balandžio mėn. – 3 ataskaitos

2022 m. gegužės mėn. – 3 ataskaitos

2022 m. birželio mėn. – 1 ataskaita

2022 m. liepos mėn. – 1 ataskaita

2022 m. lapkričio mėn. – 1 ataskaita

2022 m. gruodžio mėn. – 3 ataskaitos

2023 m. sausio mėn. – 1 ataskaita

2023 m. vasario mėn. ­ 2 ataskaitos

2023 m. kovo mėn. ­– 1 ataskaita

2024 m. sausio mėn. – 2 ataskaitos

Preliminarus patikrų vietoje grafikas:

2021 m. liepos mėn. – 1 patikra

2021 m. lapkričio mėn. – 2 patikros

2022 m. vasario mėn. – 1 patikra

2022 m. gegužės mėn. – 1 patikra

2022 m. lapkričio mėn. – 2 patikros

2023 m. vasario mėn. – 2 patikros

Kvalifikaciniai reikalavimai paslaugos teikėjui:

 • juridinis arba fizinis asmuo, turintis teisę verstis 69.2 veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių;
 • turintis ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
 • Pirmenybė bus teikiama turintiems projektų finansinių ataskaitų tikrinimo patirties.

Pasiūlymų laukiame iki 2021.05.20 d. elektroniniu paštu: irenast@osf.lt

Generated with Avocode.Path 121Atgal į naujienų sąrašą

Partneriai ir draugai