Apie mus

Apie mus

Viešoji įstaiga „OSFL projektai“ (OSFLP), veikianti nuo 2009-ųjų metų, yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą, stiprinant pilietinę visuomenę, aktyviai prisidedant prie demokratinių ir pilietinių vertybių įtvirtinimo.
OSFL PROJEKTAI nuolat teikia konsultavimo ir apskaitos paslaugas daugybei NVO, dirbančių su projektais, suteikia joms vertingų įžvalgų apie NVO projektų privalumus ir trūkumus, kuruoja NVO, siekiančias pagerinti projektų atskaitomybę ir skaidrumą.

OSFL PROJEKTAI veiklos tikslai:

  • inicijuoti projektus bei programas, kuriuos įgyvendinant remiama pelno nesiekiančių organizacijų plėtra ir veikla Lietuvoje;
  • rengti mokymus, seminarus, konferencijas, organizuoti forumus ir kitus viešus renginius, konsultuoti finansiniais klausimais pelno nesiekiančias organizacijas;
  • teikti pelno nesiekiančių organizacijų sektoriui specializuotas finansines, teisines, informacines ir konsultavimo verslo klausimais paslaugas;
  • stebėti ir remti teisinės aplinkos pokyčius, turinčius įtakos pelno nesiekiančių organizacijų veiklai, rinkti informaciją apie šiuos pokyčius.

VšĮ „OSFL projektai“ kartu su VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“ ir VšĮ „Geri norai LT“ administruoja Aktyvių piliečių fondą (APF).

Mūsų komanda

Irena Stravinskaitė
Direktorė
Birutė Žvirblienė
Buhalterė
Vilma Tamašauskienė
Buhalterė

Partneriai ir draugai