Naujienos

Paskelbti antrojo Aktyvių piliečių fondo programos kvietimo rezultatai

Generated with Avocode.Path 121Atgal į naujienų sąrašą

2022 m. balandžio 29 d. Aktyvių piliečių fondo (toliau – APF) Lietuvoje operatoriaus valdyba, remdamasi APF Lietuvoje Atrankos komiteto rekomendacijomis, patvirtino finansuotų, nefinansuotų ir rezervinių projektų, pateiktų pagal antrąjį atvirą kvietimą teikti paraiškas, sąrašus.  

Iš viso buvo gautos 66 paraiškos (bendras lėšų poreikis – 4,02 mln. eurų), finansavimas skirtas 28 projektams (skirta finansavimo suma – 1,56 mln. eurų).

Šiame kvietime  – 1,055,000 eurų, kuriuos Lietuvos pilietinei visuomenei stiprinti ir įgalinti pažeidžiamas visuomenės grupes skiria Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai. Tai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis, mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.

Generated with Avocode.Path 121Atgal į naujienų sąrašą

Partneriai ir draugai