Programos ir projektai

Jaunimo pilietiškumo ugdymo programa “Aš irgi sprendžiu!”

Generated with Avocode.Path 121Atgal į projektų sąrašą
„Atviros Lietuvos fondas“ kartu su partneriais ir bendraminčiais – viešąja įstaiga „OSFL projektai” ir asociacija „Pilietinių iniciatyvų centras“ – vykdė ilgalaikį jaunimo pilietiškumo ugdymo projektą „Aš irgi sprendžiu!“.
Siekiant keisti jaunimo požiūrį į dalyvavimą viešajame valdyme: jauni žmonės buvo skatinami domėtis politika, gimtojo miesto reikalais, informuojami apie dalyvavimą juose, ugdytos jų kompetencijos dalyvauti bei įsitraukti į viešųjų reikalų svarstymą. Tokiu būdu buvo inicijuotas bendradarbiavimas tarp vietos gyventojų bei savivaldybės politikų ir tarnautojų.

Jaunimo pilietiškumo ugdymo modelis, išbandytas Lietuvoje ir užsienio šalyse, vyko 6 Vilniaus apskrities savivaldybėse: Širvintų, Šalčininkų, Švenčionių, Ukmergės, Elektrėnų bei Trakų.

Projekto etapai:

I. etapas

Diskusijose ir „Info mugėse“, kurios vyko miesto švenčių metu, jaunimas informuotas ir supažindintas su aktyvaus pilietiškumo iniciatyvomis, galimybėmis prisijungti.

2018 gegužė – 2018 m. rugsėjis. Minčių kokteilinė „Scroll your mind“ 6–iose Vilniaus regiono miestelių šventėse: interaktyvūs žaidimai/pokalbiai jaunimui su visuomenės ir lyderiais iš šou pasaulio.  Kurk savo miesto veidą, kokio nori Tu! Jei pervedei močiutę per gatvę, ar tai reiškia, kad esi pilietiškas? Ar būti visuomeniškai aktyviu – madinga? Ką duoda aktyvesnis savo aplinkos kūrimas?

II. etapas

Svarbūs sprendimai neatsiejami nuo požiūrių įvairovės ir skirtingų visuomenės grupių įtraukimo į jų svarstymą, todėl jauni žmonės buvo kviečiami pakeliauti po idėjų erdves, pasisemti požiūrių įvairovės ir skirtingų visuomenės grupių mąstymo Diskusijų festivalyje „Būtent!” rugsėjo 7 d. Birštone.

Į diskusijų festivalį „Būtent!” „Atviros Lietuvos fondo“, „OSFL projektų“ ir „Pilietinių iniciatyvų centro“ kvietimu atvyko šeši autobusai iš 6 Vilniaus apskrities savivaldybių – Elektrėnų, Trakų, Širvintų, Šalčininkų, Švenčionių, Ukmergės. 240 žmonių: jaunimas, savivaldybių tarybų ir administracijų darbuotojai į Birštoną atvyko pratęsdami programą, skirtą įgalinti jaunimą pilietiškai mąstyti. Birštone regionų jaunimui ir juos lydintiems savivaldybių atstovams vyko paruošta programa, buvo aptartas minėtose savivaldybėse vykstantis jaunimo pilietiškumą ugdantis projektas „Aš irgi sprendžiu!” ir pristatytas antras projekto etapas –  būsimos „Veiksmo dienos“ kiekvienoje iš minėtų savivaldybių. „Pilietinių iniciatyvų centro“ vadovo Girvydo Duoblio pravestame susitikime su jaunimu buvo galima „parepetuoti“ būsimas „Veiksmo dienas“ – galvoti, kurti ir komisijai pristatyti idėjas, kurios būtų reikalingos savo miestui. Figūravo idėjos nuo gatvėmis važinėjančio ledų furgonėlio iki rimto tilto miestelyje. Labiausiai „Pilietinių iniciatyvų centro“ vadovą nustebino tai, kad 90 procentų buvusios jaunimo publikos atsakė, kad norės dalyvauti būsimame projekte. Pasak G. Duoblio, jaunimas pilnas idėjų, suaugusiems belieka išmokti priimti ir suprasti jaunimo mąstymo kitoniškumą. Neringa Pulauskienė, Elektrėnų Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė jaunimo teisių apsaugai ir jaunimo reikalų koordinatorė pritarė, kad nors susitiko tikrai skirtingas jaunimas: vieni drąsesni, kiti – kuklesni, vieni garsūs, kiti – tylūs, tačiau tuo pačiu visus jungė vienas bendras bruožas – žingeidumas ir degančios akys. Ir nors pradžioje tarp regionų jaunimo bendrumo buvo mažai, tačiau žaidžiant pateiktą žaidimą, kai grupės pradėjo miksuotis, atsirado bendras interesas, bendras tikslo siekimas ir bendra kalba. Neringa sako neabejojanti, kad „Jeigu, pavyzdžiui, rytoj reiktų vėl vykti į tokį renginį, be vargo surinkčiau pilną autobusą per vieną dieną. Prieš susitikimą tarp jaunuolių dominavo buitiniai klausimai: „kada?“, „kas?“ , „kaip?“, „“ką ten veiksim?“ ir t.t., o po renginio jau vyravo klausimai apie tolimesnius veiksmus: „Kada bus „Veiksmo diena“?“, „Kiek bus skirta laimėjusiam projektui?“, „Kada dabar vėl kur važiuosim?““ Po jaunimo susitikimo regionų atstovai buvo kviečiami laisvai patyrinėti idėjų erdves diskusijų festivalyje, pasisemti požiūrių įvairovės ir skirtingų visuomenės grupių mąstymo, o jaunimo darbuotojai susirinko į motyvacinį susitikimą su aktoriumi Giedriumi Savicku. „Vykstant namo, visame autobuse sklandė tik patys geriausi įspūdžiai: labai susidomėta „Veiksmo diena“, nuveikta daug įdomios, struktūruotos ir prasmingos veiklos, bet koncertas ir diskoteka buvo kulminacija, kai visas mūsų autobusas šoko prie scenos ir iš muzikantų lūpų buvo siunčiami linkėjimai Elektrėnams!” – pasakojo N. Pulauskienė. „Tiesiog labai, labai džiaugiamės, kad esame šio projekto dalimi!“  „Tai vieta, iš kurios išsinešiau ne tik daug gerų emocijų, naujų žinių bei pažinčių, bet ir daug motyvacijos visiems mokslo metams! Viltė, 18 m.“ „Geriausiai praleistas laikas mano gyvenime! Sutikau daug bendraminčių, išplėčiau akiratį. Kiekvienam moksleiviui siūlau nuvykti į šį festivalį! Augustina, 16 m.“ ,,Čia gali suprasti, jog sprendimai priimami ne tik valdininkų kabinete, tačiau prie jų galime ir turime galimybę prisidėti kiekvienas. Kurkime gražesnę Lietuvą drauge.”

III. etapas

„Veiksmo dienos“ miestų savivaldybėse 2018 m. spalis-lapkritis. Jaunimas siūlė idėjas, ką norėtų pakeisti savo mieste. Kartu su bendraminčiais planavo, kaip galėtų prisidėti įgyvendinant idėjas.

IV. etapas

2018 m. lapkritis- 2019 d. padedant savivaldybės darbuotojams ir projekto vykdytojams jauni žmonės savo mieste idėjas pavertė realybe.

Šalčininkuose – „Kitokie pokalbiai“ gurkšnojant pieno kokteilius – būdas kovoti su žalingais įpročiais ir patyčiomis

https://olf.lt/kitokie-pokalbiai-gurksnojant-pieno-kokteilius-budas-kovoti-su-zalingais-iprociais-ir-patyciomis/

Trakų rajono mokyklų jaunimas turėjo bendrystės naktį „Pelėdos“

https://olf.lt/traku-rajono-mokyklu-jaunimas-tures-bendrystes-nakti-peledos/

Švenčionys – Jaunimo idėjų konkurse triumfavo altruizmas: „Pasaulis juk nesisuka vien apie mus!!!”

https://olf.lt/jaunimo-ideju-konkurse-triumfavo-altruizmas-pasaulis-juk-nesisuka-vien-apie-mus/

https://www.rytogimnazija.eu/jaunimo-ideju-konkurse-triumfavo-altruizmas-pasaulis-juk-nesisuka-vien-apie-mus/

Širvintose išsipildė jaunimo svajonė, pavadinimu “Motfestas”

https://olf.lt/sirvintose-issipilde-jaunimo-svajone-pavadinimu-motfestas/\

https://olf.lt/sirvintose-issipildys-veikliu-moksleiviu-vizijos/

Jaunimas išsvajojo sakurų alėją Elektrėnams

https://olf.lt/jaunimas-issvajojo-sakuru-aleja-elektrenams/

Jaunimo iniciatyva buvo atgaivinta legendinė Ukmergės vieta

https://olf.lt/jaunimo-iniciatyva-bus-atgaivinta-legendine-ukmerges-vieta/

V. etapas

Įdėjų įgyvendinimo istorijų sklaida medijose.

Projektas vykdytas pagal Lietuvos 2014- 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-K-917 priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis.

Generated with Avocode.Path 121Atgal į projektų sąrašą

Partneriai ir draugai