Paslaugos

Buhalterinės apskaitos ir konsultavimo paslaugos

Viešoji įstaiga „OSFL projektai“, veikianti nuo 2009-ųjų metų, teikia buhalterinės apskaitos ir konsultavimo paslaugas. Turime patirties ir žinių NVO finansinės apskaitos tvarkymo srityje. Konsultuojame įmones biudžeto sudarymo, mokesčių apskaičiavimo klausimais. Patikėkite savo įmonės finansinę apskaitą profesionalų komandai!
• Apskaitos principai • Apskaitos tvarkymas • Sąskaitų planas • Paprastoji apskaita • Dvejybinė apskaita • Trumpalaikio turto apskaita • Ilgalaikio turto apskaita • Kasos operacijų apskaita • Atsargų apskaita • Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita • Pajamų ir sąnaudų apskaita • NVO ir nepelno siekiančių organizacijų buhalterinė apskaita • Projektų biudžetų tvarkymas ir kontrolė • Metinės finansinės ataskaitos

Labai svarbu, kad visi (ir pelno siekiantys, ir pelno nesiekiantys) juridiniai asmenys buhalterinę apskaitą tvarkyti patikėtų šios srities profesionalams, tai užtikrintų sėkmingą jų veiklą bei plėtrą.

„OSFL projektai“ teikia šias finansinės apskaitos ir konsultavimo paslaugas:

 • apskaitos tvarkymas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir tarptautinius apskaitos standartus;
 • ataskaitų teikimas mokesčius administruojančioms institucijoms;
 • pirminių apskaitos dokumentų rengimas (pardavimo sąskaitų išrašymas, mažaverčio turto nurašymo aktų, mokėjimo pavedimų parengimas ir kt.);
 • darbo užmokesčio apskaičiavimas, žiniaraščių parengimas, personalo dokumentacijos tvarkymas;
 • atsiskaitymų kontrolės vykdymas, tiekėjų / pirkėjų skolų derinimas;
 • ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos tvarkymas;
 • Jūsų interesų atstovavimas valstybės institucijose (pažymų užsakymas, įmokų mokėjimas, dokumentų pateikimas ir kt.);
 • konsultacijų buhalterinės apskaitos ir mokesčių optimizavimo klausimais teikimas;
 • konsultacijų NVO apskaitos ir biudžeto sudarymo klausimais teikimas;
 • įgyvendinamų projektų biudžetų kontrolės vykdymas;
 • finansinių ataskaitų rengimas paramos teikėjams.

Taip pat žiūrėkite

Partneriai ir draugai