Programos ir projektai

Pagalbos Fondas Lietuvoje 2009-2011 ir paremti projektai

Generated with Avocode.Path 121Atgal į projektų sąrašą
Atviros visuomenės institutas, filantropo G.Soroso iniciatyva, 2009 metais įsteigė Pagalbos fondą (PF), kuriuo siekiama padėti labiausiai pažeidžiamoms visuomenių grupėms įveikti globalios krizės padarinius.
Buvo numatyta remti humanitarinio pobūdžio projektus, kurių tikslas padėti ekonominės krizės pažeistoms visuomenės grupėms išgyventi krizę, išsaugoti atviros visuomenės vertybes, atremti populistinę demagogiją.

Atviros visuomenės institutas, filantropo G.Soroso iniciatyva, 2009 metais įsteigė Pagalbos fondą (PF), kuriuo siekiama padėti labiausiai pažeidžiamoms visuomenių grupėms įveikti globalios krizės padarinius. PF veikla buvo planuojama dvejiems su puse metų 20-yje šalių: Albanijoje, Armėnijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Juodkalnijoje, Kirgizijoje, Kosove, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Makedonijoje, Moldovoje, Rumunijoje, Serbijoje, Slovakijoje, Tadžikistane, Ukrainoje, Vengrijoje ir jai skiriama 100 mln. JAV dol. Buvo numatyta remti humanitarinio pobūdžio projektus, kurių tikslas padėti ekonominės krizės pažeistoms visuomenės grupėms išgyventi krizę, išsaugoti atviros visuomenės vertybes, atremti populistinę demagogiją.

PFL pagrindinis tikslas – remti nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą, siekiant įveikti krizę ir stiprinant pilietiškumą, suteikiant šiam sektoriui galimybę išbandyti novatoriškus krizės įveikimo būdus ir parodant veiksmingus modelius kaip operatyviai ir realistiškai spręsti iškilusias problemas.

Atviros visuomenės instituto „Pagalbos fondą“ Lietuvoje (PFL) administravo VšĮ „OSFL projektai“.

2009 m. PAREMTI PROJEKTAI
Nr. PROJEKTO PAVADINIMAS ORGANIZACIJA SKIRTA Lt
1 Prieinama psichologinės parama socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms: vaikams, paaugliams, jaunimui, bedarbiams, mažas pajamas turintiems ir rajonuose gyvenantiems žmonėms VšĮ „Jaunimo psichologinės paramos centras“ 50000
2 Paramos šeimai tarnyba VšĮ „Visų šventųjų šeimos paramos centras“ 20000
3 Žalios lėkštės Varnių vyskupo M.Valančiaus bendruomenė 13535
4 „Pagalbos ranka“ Klaipėdos šeimoms ir vaikams VšĮ „Nuo pradžios“ 4510
5 Mokymai policijos pareigūnams ir socialiniams darbuotojams apie kitoniškumo situacijos aštrėjimą Lietuvoje Asociacija „Pilietinių iniciatyvų centras“ 25000
6 Dekalogas – Dialogas Lietuvoje VšĮ Teatras „Utopia“ 50000

 

2010 m. PAREMTI PROJEKTAI
1 Socialinių paslaugų psichikos neįgaliesiems teikimo tęstinumo užtikrinimas Kauno klube „Likimo draugai“ Asociacija Kauno klubas „Likimo draugai“ 16890
2 Paramos grupės darbo netekusiems asmenims Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų šv.Kryžiaus namai 20000
3 Bendros pastangos sunkmečiui įveikti Ukmergės raj. Padvarių kaimo bendruomenė 7000
4 Ištiesk gerumo ranką Socialinių mokslų kolegijos studentų klubas 6700
5 Socialinė virtuvė VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ 45000
6 Solidarumo skatinimas viešojoje erdvėje – „Užuot keikę tamsą, uždekime žvakę“ VšĮ „Bernardinai.lt“ 49800
7 Socialinis dialogas VO „Lietuvos sakaliukų sąjunga“ 25000
8 Nepriklausomos minties tribūna VšĮ „Meno dienos“ 60150
9 Kova su neapykantos nusikaltimais:stebėjimas, sąmoningumo kėlimas ir teisinės praktikos tobulinimas VšĮ „Žmogaus teisių stebėjimo istitutas“ 63186
10 ST.YOU – visuomeninio verslo dirbtuvės LPF „Mūsų fondas“ 54302
11 Freshman – virtuali jaunųjų kūrėjų „darbo birža“ VšĮ „Revoliucijos idėja“ 48560
12 Muziejus neregiui Lietuvos dailininkų sąjungos Kaunos skyrius 10000
13 „Tu gali!“ laisvalaikio aktyvumo programa globos namų vaikams VšĮ „Human Pro“ 15500
14 Humanistinė meno mokykla „Baltas lapas“ VšĮ „Humanistinė meno mokykla „Baltas lapas“ 30000
15 Nepatogus kinas: veiksmingas švietimas Asociacija „Lietuvos žmogaus teisių centras“ 20000
16 Pagalba daiktais tinklo stiprinimas LPF „Pilietinės atsakomybės fondas“ 30000
17 Knygų keitykla VšĮ „Infokursas“ 8875
18 Mes reikalingi vieni kitiems VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ 10000
19 Gelbėjimosi ratas rajonų vaikams ir jaunuoliams VO „Vaikai – visuomenės dalis“ 25000
20 Savanorių biuras Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 40000

VASAROS STOVYKLŲ KONKURSAS 2010. PAREMTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Nr. PROJEKTO PAVADINIMAS ORGANIZACIJA SKIRTA Lt
1 Vaikystės slėnis Plungės r. Stalgėnų sen. šeimų bendruomenė ,,Gija“ 3049
2 Neįgalių vaikų ir neįgaliujų šeimose augančių vaikų vasaros stovykla Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga 6880
3 Vasara drauge VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centras 3110
4 Sveikas – sumanus – savarankiškas Lietuvos kurčiųjų draugijos Šiaulių teritorinė valdyba 8351
5 Anglų kalbos mokymo ir meninės raiškos ugdymo stovykla Asociacija „Lietuvos krikščioniškas fondas“ 7000
6 „Cyruliukų“ vasara – 2010 VšĮ Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“ 15928
7 Kūrybinė – meninė stovykla „Dailieji amatai ir menas“ Asociacija specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“ 11524
8 Čia skambėjo Lietuva Asociacija Lietuvos skautija Telšių tuntas 8190
9 Pažinimo džiaugsmas kiekvienam Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos moksleivių paramos fondas 26640
10 Pažinkime, mokykimės, žaiskime Lietuvos Samariečių bendrijos Kelmės skyrius 6000
11 Būkime savarankiški VO sporto klubas“GRANITAS“ 11414
12 Mokausi ilsėdamasis VšĮ „Paramos vaikams centras“ 12482
13 Pirmyn į smagią vasarą! VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras 45000
14 Būkime sveiki Asociacija „Degaičių sporto klubas“ 6500
15 Gyvenk sveikai ir prasmingai VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Bagaslaviškio vaikų dienos centras 8290
16 Vasaros stovyklos vaikams ir jaunimui su intelekto ir raidos sutrikimais Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ 51000
17 Įspūdingos vasaros akimirkos VšĮ „Padovanokim šypseną“ 21000
18 Vasara bus VšĮ Rumšiškių vaikų dienos centras 11170
19 Mokinių „Verslumo“ stovykla LPF „Rūpintojėlis“ 19250
20 Vasaros pamokos: tarpkultūrinis bendravimas ir atviros visuomenės vertybės Asociacija „Rusų kultūros centras“ 20000
21 Kauno specialiosios olimpiados klubo vasaros reabilitacinė – rekreacinė  stovykla „Jūra“ Kauno specialiosios olimpiados klubas 11760
22 Viltis Pociūnėlių miestelio bendruomenė 20000
23 Tikras draugas – tikras lobis VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) 10000
24 Socialinės atskirties mažinimas per vaikų užimtumą bei  edukacines programas VšĮ Širvintų vaikų dienos centras 12500
25  Po vasaros dangum VO vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ 12500
26 Edukacinė vasaros stovykla “Komunikacinių gebėjimų ugdymas“ VšĮ Neformaliojo švietimo debatų centras 25000
27 Vaikų vasaros poilsio stovykla VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ 40000
28 2010-ųjų vasara su Kunigu Bosku Saleziečių Vilniaus Namai (religinė bendruomenė) 8016
29 Mano kaimo atostogos Všį Klaipėdos nevalstybinė specialioji pagrindinė mokykla „Svetliačiok“ 4000
30 Galimybė ir tau VO „Gerumo galia“ 9375
31 Turistinė stovykla „Gėlėta vasara 2010“ VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ 15000
32 Saulėgražos žiedas Papilės miestelio bendruomenė 5800
33 Vasaros  stacionari stovykla „ Heyy vasarėle“ Viešoji įstaiga „Šermukšniukas“ 22000
34 Šumsko Boružėlės Šumsko Šv. arkangelo Mykolo parapija 10000
35 Socialinės atskirties mažinimas Radviliškio rajone Šeimos labdaros ir paramos fondas 10000
36 Sukurk savo svajonių vasarą Asociacija Klaipėdos regiono moterų informacijos centras 30000
37 Idėjų vasara VšĮ „Neformalios idėjos“ 8000
38 Vasaros dienos stovykla 6 – 12 m vaikams VšĮ Žiniukas“ 10000
39 Vaikų ir jaunimo vasaros stovykla „Išminties takais“ Šiaulių rajono Kairių seniūnijos Šilėnų kaimo bendruomenė „Šilas“ 7000
40 Neįgalių vaikų ir jų aplinkos vaikų bendra vasaros psichosocialinė reabilitacija LPF „Algojimas“ 30000
41 Vaikų dienos centro „Tiltas“ stovykla „Vasaros fantazija 2010“ VšĮ Skudutiškio akademija 10890
42 Vaikai ir jūra LPF „Lietuvos vaikų fondas“ 30000
43 Susiburkime ir kurkime „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras “Akmenėliai“ 25000
44 Mūsų svajonių mozaika Užusalių bendruomenės centras 7300
45 Negalia – ne kliūtis būti su mumis Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 13080
2011 m. PAGALBOS FONDO LIETUVOJE PAREMTI PROJEKTAI
1 Krizių įveikimo darbo plėtra Lietuvoje VšĮ „Jaunimo psichologinės paramos centras“ 330958
2 Renkuosi mokytis! Kaimo vietovių mokyklose VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ 407562
3 Pirmojo Lietuvoje aukojimo portalo www.aukok.lt  plėtra VšĮ „Geros valios projektai“ 183298
4 Pagalba slaugantiems ligotus artimuosius Telšių moterų bendrija „Akvalina“ 40000
5 Mažieji susitikimai VšĮ „Pax et Bonum“ 35000
6 Kitoks teatras vaikams VšĮ „Menų spaustuvė“ 40000
7 Neįgaliųjų savitarpio pagalbos plėtra ir savanorių judėjimo skatinimas Anukščių rajono neįgaliųjų draugija 10000
8 Savanoriškos pagalbos Alytaus vėžio informacijos ir paramos centre organizavimas VšĮ „Tėviškės namai“ 30000
9 Pagalba dėl ekonominės krizės finansinius sunkumus patiriantiems LPF „Maisto bankas“ 35000
10 AntiGalerija VšĮ „Netikėta“ 25000
11 Moksleivių akademijų tinklo „Civitas“ plėtra ekonominės krizės sąlygomis VšĮ „Pilietinės visuomenės institutas“ 49000
12 Socialinis taksi Vilniuje VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ 45000
VASAROS STOVYKLŲ KONKURSAS 2011. PAREMTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:
1 Specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“, asociacija Kūrybinė – meninė stovykla „Dailieji amatai ir menas“ 13450
2 Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Vasaros stovyklos sutrikusio intelekto asmenims 39743
3 Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija Spiečius 6380
4 Asociacija „Vileikiškių kaimo bendruomenė“ Turiningo poilsio pamokos 9360
5 VšĮ Jaunimo centras „Babilonas“ Kol tėvai užimti 10000
6 VšĮ „Gebėjimų ugdymo centras“ Jaunųjų reindžerių stovykla 7995
7 Asociacija „VIS contact-project“ Vaikų vasaros poilsio stovykla  „Spindulėlis“ 7500
8 VO „Gerumo galia“ Galimybė ir tau 10524
9 Domeikavos vaikų ir jaunimo centras „Neris“ Vaikų vasaros poilsio stovykla „Neris 2011“ 6550
10 VO „SOS Vepriuose“ Kaimo bendruomeniu vaiku/jaunimo -aktyvaus poilsio, sporto ir ekologijos propaguotojų aktyvo ugdymas Vepriuose ir Ukmergės rajone 6900
11 VO „Alantos bendruomenės centras“ Esu naudingas sau ir kitiems 5000
12 Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga Traumatizmo prevencijos stovykla neįgaliesiems ir neįgaliųjų šeimose augantiems vaikams Monciškėse 7000
13 Saleziečių Vilniaus namai 2011-ųjų vasara su Kunigu Bosku 12270
14 VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Bagaslaviškio vaikų dienos centras Darbštuolių stovykla 5620
15 VšĮ „Šv.Antano dienos centras“ Keliautojo užrašai 12000
16 VšĮ „Domus solis“ Auksinis kompasas 25000
17 Asociacija „Antanavo bendruomenė“ Vaikai prie Nemuno ir Šešupės 10994
18 VšĮ futbolo klubas „Granitas“ Vasara kaime 9000
19 Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“, asociacija Kūryba – visiems 30000
20 Lietuvos sakaliukų sąjunga Bendravimas ir savęs pažinimas pagal sakaliukus 10000
21 Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga Edukacinė – kūrybinė stovykla vaikams „Atradimai“ 11394
22 VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ Kilnumo akademija 9000
23 LPF „Jaunimo sodyba“ Bičiulių avilys 11471
24 Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus,  bendrija „Pagava“ Bėgant iš tylos pasaulio 25000
25 VšĮ „Paramos vaikams centras“ Big Brothers Big Sisters prasmingo laiko stovykla 5400
26 Balsupių kaimo bendruomenės Vaikų dienos centras Pažinkime ir mylėkime savo kraštą 9780
27 Degaičių sporto klubas Būkime sveiki 5060
28 LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija Mano vasara 10638
29 VšĮ „Rumšiškių vaikų dienos centras“ Žuvėdra 7780
30 Žiemgalos-Aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyrius Išsaugokime protėvių paveldą 3750
31 Kulautuvos jaunimo centras Geresnį pasaulį kurkime kartu 6950
32 Lietuvos skaitų „Pamario tuntas“ B Moll 9000
33 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Telšių skyrius Tarptautinė jaunimo lyderių vasaros akademija ,,Pienės pūkas“ 6445
VšĮ „Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras“ Tylioji pasaka 10000
35 Papilės miestelio bendruomenė Saulėgrąžos žiedas 8500
36 LPF „Saulės smiltys“ Kultūros menų ir sveikatinimo terapija 13500
37 Vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ Vasaros mozaika 6750
38 VšĮ „Šermukšniukas“ Hey vasarėle 23400
39 Sporto asociacija ,,Viksvojis“ Mes kartu 9072
40 Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras Užsiauginkime gerumo medį 4109
41 VšĮ „Visų Šventųjų šeimos paramos centras“ Vasara smagiai 25896
42 Asociacija „Dzūkijos vaikai“ Dzyvų  fabrikucis 12600
43 LPF „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“ Keliauk ir pažink gimtąjį kraštą 8833
44 VšĮ „Pal. J. Matulaičio socialinis centras“ Kurk, padėk ir dalinkis 22000
45 Garždų vaikų globos agentūra Kūrybiškumo akademija 9000
46 Vaikystės neįgaliųjų draugija „Spindulėlis“ Noriu ir galiu 25000
47 VšĮ „Skudutiškio akademija“ Vaikų dienos centro „Tiltas“ stovykla „Vasaros fantazija 2011“ 13000
48 VšĮ Klaipėdos nevalstybinė specialioji pagrindinė mokykla „Svetliačiok“ Ilsiuosi ir mokausi kaime 4400
49 Radviliškio rajono jaunimo klubas „Mix“ Etnokultūrinė stovykla  „O jūs, vaikai, taip darykit, kaip diedukai darė“ 18000
50 Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“ „Cyruliukų“ vasara – 2011 13190
51 Kauno specialiosios olimpiados klubas Rekreacinė  stovykla „Jūra“ 7022
52 VšĮ „Šv. Alvito Kazimiero namai“ Kai maža tampa dideliu 13000
53 VšĮ Gausių šeimų centras ,,Skruzdynėlis“ Inovacijų dienos 18000
54 VšĮ Plungės sporto klubas „Makabi“ Plungė – 2011 vasara 9000
55 Asociacija „Lapkričio 2-osios draugija” Eskpedicinė stovykla „Kernavės atminimo knyga“ 4500

2011 m. PAREMTI PAGALBOS FONDO LIETUVOJE IR LR KULTŪROS MINISTERIJOS KONKURSO REGIONŲ KULTŪROS PROJEKTAI

Nr. ORGANIZACIJA PROJEKTO PAVADINIMAS SKIRTA Lt Projekto vykdymo vietos/ pobūdis
iš PFL iš KM
1 VšĮ „KiNo kontora“ Kino garažo kūrybinės laboratorijos 15000 15000 Utena, Molėtai, Tauragė, Plungė, Kaišiadorys ir kt. Jaunimo kūrybos sklaidos ir kūrybinių laboratorijų (virtuali) erdvė www.kinogarazas.lt
2 VšĮ „Kino pavasaris“ Pasaulio ir Europos kino sklaida 12000 12000 Nemokami nekomercinio, autorinio  kino seansai ir diskusijos, paskaitos 13 Lietuvos miestų
3 Lietuvos dailės muziejus Kūrybinės edukacinės stovyklos „Muziejų kuriame mes“ 12000 12000 Šilutės, Visagino, Merkinės, Biržų apylinkės. Kūrybinės -edukacinės stovyklos kaip tenkinti skirtingų socialinių grupių poreikius
4 Asociacija „Trakų krašto moterų veiklos centras“ Bendraukime – kurkime – atraskime save 12000 12000 Trakų, Elektrėnų apylinkės. Kūrybinės dirbtuvės (oda, fotografija, floristika kt.) socialinės rizikos grupėms, per 250 dalyvių.
5 Kino centras „Garsas“ Atrask savo kiną 15000 15000 Interaktyvi kino edukacijos programa Panevėžio apskrities jaunimui
6 Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka Kultūrinė – edukacinė programa „Tradicijos laiko sankirtoje“ 12000 12000 Rokiškis, Anykščiai, Biržai, Kupiškis, Zarasai. Vaikų ir jaunimo edukacinių užsiėmimų ciklas, konkursai (literatūra, fotografija, lėlių teatras

t.)

7 Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija Vario audra 15000 15000 Aukštaitija – Anykčių, Kėdainių, Panevėžio, Ukmergės raj. Koncertinės akcijos 25 miesteliuose, įtraukiant vietos bendruomenes
8 Pakruojo raj. J. Paukštelio viešoji

iblioteka

Vaikų ir paauglių laisvalaikio praleidimo centrų kūrimas Pakruojo rajono kaimo bibliotekose 12000 12000 12 bibliotekos filialų Pakruojo raj. kaimuose. Įranga ir priemonės edukacinėms programoms (žaislotekos, spec baldai ir įranga, knygos, pradinė

veikla).

9 Asociacija „Pasaulio anykštėnų bendrija“ Profesionalus menas – jaunų šeimų dvasingumo ugdymui 12000 12000 Socialinių – kultūrinių renginių ciklai jaunoms, socialiai remtinoms, sergančius vaikus auginančioms, socialinės rizikos, globojančioms emigrantų vaikus šeimoms. Anykščių raj.
10 Šiaulių „Aušros“ muziejus Ekspozicijos, pritaikytos neregiams ir silpnaregiams kūrimas Ch. Frenkelio viloje 15000 15000 Šiauliai. Daugiafunkcinio kultūros centro ekspozicijų pritaikymas/ sukūrimas silpnaregiams

ir neregiams

11 VšĮ „Violončelės mokykla“ Aukštosios kultūros sklaida Lietuvos kaime 12000 12000 Širvintų, Vilniaus raj. dienos centrai. Muzikinio ugdymo centrų, dirbančių pagal Suzuki metodiką, stiprinimas ir darbas su socialiai pažeidžiamais vaikais
12 Panevėžio apskr. G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka Vaikų skaitymo ir kūrybiškumo ugdymo stovykla „Vasara su Bite“ 13000 13000 Panevėžio raj. Socialinė 1 – 6 klasės moksleivių užimtumo programa vasaros laikotarpiu, įtraukianti studentus ir profesi

nalius menininkus

13 Kupiškio viešoji biblioteka Lėlių teatras – jaukus vaikystės pasaulis 9000 9000 Kupiškio raj. Priemonių įsigijimas (lėlių teatro kūrimo rinkinys, muzikiniai įrašai, literatūra) ilgalaikei edukacinei programai, įtraukiančiai socialinės rizikos ir specialiųjų poreikių vaikus
14 Lietuvos nacionalinė filharmonija Edukacinių koncertų ciklas Lietuvos regionams: Muzikos enciklopedija gyvai 15000 15000 20 teminių muzikos edukacinių renginių (muzikos ryšiai su daile, architektūra, literatūra) bibliotekose, mokyklose, muziejuose, dvaruose, pilyse bei kultūros centruose visoje Lietuvoje, dalyvaujant iškiliausiems Lietuvos atlikėjams
15 Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka Kultūros atvertis – galimybė gyventi kitaip 15000 15000 Utenos raj. Pagrindinės kaimų mokyklos, vaikų globos namai. Kokybiška kultūrinių poreikių ugdymo programa – filmų, spektaklių peržiūros, diskusijos su žinomais rašytojais, teatro ir kino režisieriais, istorikais, sportininkais, psichologų dalyvavimas
16 Akmenės kr

što muziejus

Drugelių namai 23000 23000 Akmenės raj. Naujos, vienintelės Lietuvoje „gyvų drugelių“ ekspozicijos įrengimas (plastikinis paviljonas, drėgmės palaikymo sistema) ir naudojimas nuolatinėms edukacinėms programoms viename iš depresyviausių LT rajonų
17 Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius Edukacinės profesionalios fotografijos ir paveldo pažinimo kūrybinės dirbtuvės „Vilkija 2011“ 15000 15000 Vilkija. Profesionalių fotografų dirbtuvės 12 – 18 m. paaugliams, integruojančios bendruomenę, krašto pažinimą ir profesionalios fotografijos pagrindus
18 Marijampolės kraštotyros muziejus Amatų pažinimo skatinimas įvairiose Marijampolės savivaldybės bendruomenėse 10000 10000 Marijampolės apskr. Įranga, priemonės (keramikos degimo krosnis, ventiliacinė sistema, kt) naujoms ilgalaikėms edukacinėms programoms ir jų pradžia
19 Kėdainių krašto muziejus Č. Milošas ir jo metai: daugiakultūrės Kėdainių krašto tapatybės paieškos 12000 12000 Kėdainių raj. Interpretuojant Č.Milošą bei įtraukiant bendruomenę, rengiamos kūrybinės akcijos (fotografijos, instaliacijų, atvirlaiškių kūrimo, filmų peržiūrų kt) visus metus
20 Lietuvos jūrų muziejus Mano jūra – tolima ir artima 10000 10000 Šilalės, Šilutės, Kretingos raj. gimnazijose ir pagrindinėse mokyklose, soc. globos namuose edukacinės programos jūros/gamtos/ gyvūnijos/ laivybos tema bei priemonių įsigijimas (modeliai, maketai, mobili įranga keliaujančioms programoms)
21 Vilniaus apskr. A. Mickevičiaus viešoji biblioteka Literatūrinės-muzikinės kūrinių improviz

cijos vaikams ir suaugusiems

10000 10000 Vilniaus, Alytaus apskritys. 3 integracinės programos  (1 suaugusiems ir 2 vaikams), dalyvaujant multiinstrumentalistui ir lėlių teatro specialistui vietoje kuriami improvizaciniai spektakliai
22 Lietuvos žmonių su negalia sąjunga Interaktyvios iniciatyvos regionuose 10000 10000 Veliuonos, Panevėžio, Radviliškio, Kauno, Ukmergės, Kupiškio bažnyčiose pristatoma profesionalių muzikos, dailės, teatro menininkų kartu su neįgaliaisiais kuriama misterija; ten pat rengiami seminarai vietos specialistams apie menų terapijos taikymą dirbant su neįgaliaisiais.
23 Plungės  kultūros centras Edukacinis teatrinio veiksmo projektas „Teatro formos“ 12000 12000 Plungė, Zarasai. Plungės ir Zarasų jaunimo mėgėjų teatrai bendradarbiaus kūrybinėse laboratorijose su socialinės rizikos vaikais bei kurs bendras socialines – teatrines akcijas savo miesteliuose, kurios įtraukia ir vietos bendruomenę
24 VšĮ „Cantus firmus“ Kultūros tiltai 10000 10000 Pasvalio raj. 3 dalių kultūrinė edukacinė programa (meistriškumo kursai, darbas su soc. rizikos jaunimu, kultūros renginiai bendruomenei), kurioje aktyviai bendradarbiauja iš Pasvalio kilę muzikai, rašytojai, aktoriai, žurnalistai
25 Šilutės raj. F. Bajoraičio viešoji biblioteka Sociokultūros paviljone: žodis, žinios, kūryba 7500 7500 Šilutės, Klaipėdos, Kelmės, Telšių, Trakų, Kretingos, Jurbarko ir kt raj. Projektą sudaro 4 teminiai blokai renginių – kompiuterių mokymai bedarbiams, keliaujanti ekspozicija, veiklos su vaikais bei jaunimu, meno

erapijos pagrindai

26 Marijampolės P. Kriaučiūno viešoji biblioteka Drauge mes galime 10000 10000 Marijampolė. Kuriama patogi neįgaliųjų aptarnavimui bibliotekos aplinka (specialūs baldai, įranga ir priemonės) bei pradedama aktyvi veikla integruojant neį

aliuosius

27 Gelgaudiškio kultūros centras Gelgaudiškio dvaras – kultūros ir amatų centras 10000 10000 Šakių r. Tvarkoma dvaro teritorija įtraukiant bendruomenę, kuriamas amatų centras, organizuojami edukaciniai bei kūrybiniai renginiai
28 Išsiskyrusiųjų sielovados centras „Bendrakeleiviai“, asociacija Iššūkis šeimai – kurti ir statyti 10000 10000 Kupiškis, Žemaičių Naumiestis, Skuodas, Raseinių raj. Interaktyvios kūrybinės šeimų dirbtuvės, kūrybinės akcijos, buriančios savipagalbos grupes pasitelkiant menus (viz. menai, skaitymai, aitvarų gamyba, fotografija, literatūra kt.)
29 Lietuvos etnokosmologijos muziejus Lietuvos dangaus paslaptys 10000 10000 Molėtų, Utenos, Ukmergės, Anykščių, Zarasų, Ignalinos, Švenčionių raj. Naujų edukacinių programų kūrimas, pristatymai bei priemonių mobiliam programų pristatymui įsigijimas.
30 Miežiškių seniūnijos kultūros centras Iš praeities į ateitį: miežiškėnų tradicinės kultūros puoselėjimas 10000 10000 Panevėžio raj. 7 kaimuose išplėtoti kultūrinę bendruomenių veiklą, steigiant seklyčiais/ amatų mokyklėles ir rengiant jose skirtingų sričių (giedojimo, sodų rišimo, muzikos instirumentų gaminimo ir restauravimo, liaudies medicinos ir kt.) užsiėmimus.
31 Rokiškio krašto muziejus Kviečiame į dailininko dirbtuvę Rokiškio dvare 10000 10000 Rokiškio, Zarasų raj. Įtraukti bendruomenę ir jaunąją kartą į kūrybinę veiklą, šiuolaikinio meno akcijas ir aptarimus , surengti aukcioną ir paremti dailei gabius socialiai remtinus vaikus
32 Specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“, asociacija Jaunųjų neįgaliųjų meno mėgėjų „Čiurlioniada“ 7500 7500 Alytus, Varėna, Druskininkai. Ciklas renginių dalyvaujant neįgaliesiems M.K.Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos temomis (tapybos, literatūros profiliuoti konkursai, muzikavimas, pažintinės išvykos, per 300 dalyvių)
33 Varėnos kultūros centras Etnokultūros, kūrybiškumo ir socialinio aktyvumo ugdymo ir skatinimo programa „Kad žinotau, kad mokėtau“ 10000 10000 Varėnos raj. Tradicinių ir šiuolaikinių šokių, aktoriaus meistriškumo mokymų ciklai, skirti įvairių socialinių grupių jaunimui, bendro kūrybinio rezultato pristatymas
34 Zarasų  kultūros centras Kūryba – mano viltis: žmonių su negalia integravimas į sveiką visuomenę kultūrinėmis priemonėmis 10000 10000  Zarasai, Daugpilis (Latvija), Turas (Prancūzija). Žmonių su negalia ir profesionalių teatro, šokio menininkų, rūbų dizainerių bei technologų bendradarbiavimas rengiant nuolatinius edukacinius užsiėmimus ir kuriant bendrą pasirodymą.
35 Menininkų grupė „Žuvies akis“, asociacija Šiuolaikinio šokio sklaida Klaipėdos regiono mokyklose ir vaikų globos namuose 7500 7500 Klaipėdos, Kretingos, Šilutės, Skuodo raj. mokyklose ir vaikų globos namuose rengiamos šiuolaikinio šokio pamokos pasiremiant R.Štainerio pedagogika, pristatomas spektaklis, organizuojamas metodinis seminaras moktojams
36 Raseinių krašto istorijos muziejus Tradicinė kultūra. Lipdymas iš molio 10000 10000 Raseinių raj. Įkurtame naujame muziejaus amatų centre plečiama edukacinių programų pasiūla, įsigyjamos priemonės ir pradedama nauja programa panaudojant muziejaus molio lipdinių kolekciją
37 Radviliškio kultūros centras Amatų dirbtuvės „Etnokultūrinis dialogas“ 10000 10000 Šiaurės Lietuva. Derinami verslumo ir amatų (drožybos, kalvystės, siuvinėjimo, pynimo, audimo ir kt.) mokymai,  organizuojami Šeškaturgio (šiltų rūbų), Skaistaturgio (taikomasis menas), Saldaturgio (saldumynų) turgūs
38 Skuodo muziejus Etnografinė edukacija senojoje Skuodo dvarvietėje 12000 12000 Skuodo raj. Naujos edukacinės klasės įrengimas, pradedamos programos su moksleiviais, neįgaliaisiais.
39 Klaipėdos džiazo festivalis, asociacija Solidarumo ir žydų kultūrinio pažinimo konferencija – festivalis 10000 10000 Joniškio raj. Žagarės žydų bendruomenės paveldo aktualizavimas, apimantis diskusijas, koncertus,  buv. sinagogų pastatų ženklinimą, dokumentinio filmo kūrimą, kviečiant vietos romų bendruomenę
40 VšĮ „Aidija“ Europos senosios muzikos edukacijos ir sklaidos stovykla – seminaras Kražiuose ir Šiauliuose “Profesionalios sakralinės muzikos lotyniškosios liturginės tradicijos atkūrimas ir plėtojimas Lietuvoje“ 10000 10000 Šiauliai, Kražiai. Europos lotyniško liturginio giedojimo (grigališkojo choralo ir polifoninės liturginės muzikos) atgaivinimo stovykla ir koncertai, edukacinio ikonografinio leidinio išleidimas, padedantis suprasti liturginių apeigų dalis ir jų kalbą
41 Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras Tradicinės keramikos edukaciniai užsiėmimai. Tarptautinė keramikų kūrybinė stovykla-seminaras „Kuršėnai – puodžių sostinė“ 7500 7500 Šiaulių raj. Du kartus per mėnesį rengiami edukaciniai užsiėmimai moksleiviams ir jaunimui, jų darbų paroda, tarptautinė keramikų kūrybinė stovykla, kurios metu sukurti darbai dovanojami bendruomenei, Puodžių karaliaus karūnavimas
42 Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras Dizaino manufaktūra 7500 7500 Klaipėdos apskritis. Įkuriama atvira edukacinė struktūra, vienijanti profesionalius dizainerius ir amatininkus, siekiant įvairiems amatams pritaikyti šiuolaikinio dizaino sprendimus; sritys – netradicinių baldų projektavimas, kompiuterinė grafika, 3D vizualizacijų pagrindai, stiklas, keramika, gintaro gaminių modeliavimas panaudojant šiuolaikines technologijas.
43 Širvintų  kultūros centras Nuo scenos iki ekrano 7500 7500  Širvintų raj. Kultūrinių ir socialinių įgūdžių ugdymo programa, apimanti lyderystės mokymus, kūrybinę stovyklą, kino filmukų kūrimą ir festivalio surengimą jaunimo pastangomis.
44 VšĮ Teatras „Cezario grupė“ Teatro „Cezario grupė“ spektaklių sklaida regionuose ir ryšių su vietos bendruomenėmis stiprinimas 10000 10000 16 Lietuvos miestų, Vilniaus raj.  „Vaizduotės teatras“ pagal šiuolaikinę dramaturgiją. Vienos iš pripažintų nevalstybinių grupių spektaklių rodymas, pokalbiai su žiūrovais, prieinamumas pažeidžiamoms socialinėms grupėms
Generated with Avocode.Path 121Atgal į projektų sąrašą

Partneriai ir draugai