Programos ir projektai

PAGALBOS FONDO LIETUVOJE TARYBA

Generated with Avocode.Path 121Atgal į projektų sąrašą

PF LIETUVOJE TARYBA

 

Lina Balėnaitė yra kultūros, švietimo ir mokslo valdymo ekspertė, 11 metų vadovavo Britų tarybai Lietuvoje, prieš tai dirbo Pasaulio banke bei Paminklų restauravimo projektavimo institute.

 Birutė Jatautaitė, socialinių mokslų daktarė. Studijavo Niujorko ir Londono universitetuose, viešajį administravimą bei rėmimo politiką ir filantropijos plėtrą. Iki 2008 m. pabaigos  ji buvo Baltijos-Amerikos partnerystės programos Lietuvoje, kurią kartu finansavo JAV vyriausybė ir Atviros visuomenės institutas, direktorė. Ji yra kelių komitetų ir komisijų (tarp jų Atviros valdžios plėtojimo prie LR Vyriausybės ir LRT Administracinės komisijos) narė, kelių nevyriausybinių organizacijų valdybos narė, “Pilietinės atsakomybės fondo” viena iš steigėjų ir valdybos narė.

Valdas Kaminskas, TEO Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas. 1990 m. baigė Vilniaus universitetą, žurnalistikos specialybę. Dirbo įvairiuose lietuviškuose leidiniuose, radijo stotyje „Free Radio Europe“, leido žurnalą „Rizikos faktorius“. Nuo 1993 m. dirba organizacijų bei verslo įmonių padaliniuose, atsakinguose už informacijos sklaidą, ryšius su visuomene, socialinius projektus, bendradarbiavimą su nevyriausybiniu sektoriumi.

Jonas Dagys, humanitarinių mokslų daktaras, VU Filosofijos istorijos ir logikos katedros docentas, pelnęs už mokslinę veiklą tarptautinių stipendijų, įvairių apdovanojimų, domisi fotografija, tarpdiscipliniais menais, yra surengęs parodų Mončio namuose – muziejuje Palangoje, Kauno paveiklsų galerijoje, Šiuolaikinio meno centre, Vilniaus fotografijos galerijoje.

 Irena Veisaitė (Tarybos pirminininkė), filologijos mokslų daktarė, profesorė, teatrologė. Viena iš Atviros Lietuvos fondo steigėjų, ilgametė jos valdybos pirmininkė. Šiuo metu ji yra Atviros visuomenės instituto ombudsmenė, Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komiteto narė, Jungtinių pasaulio koledžų Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkė, Thomo Manno kultūros centro kuratoriumo narė ir kt.

Diana Vilytė, Lietuvos verslo paramos agentūros direktorė, buvusi  ilgametė Atviros Lietuvos fondo direktorė.

Generated with Avocode.Path 121Atgal į projektų sąrašą

Partneriai ir draugai